Αποχώρηση Ειρηνοδίκη Α΄ τάξης λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας - Απόφαση 2425/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Γ’

March 18, 2019: Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Αποχώρηση Ειρηνοδίκη Α΄ τάξης λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας - Απόφαση 2425/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Γ’postsethemis

Αποχώρηση Ειρηνοδίκη Α΄ τάξης λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας - Απόφαση 2425/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Γ’

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εν λόγω απόφαση προκύπτει ότι το σύνολο των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων και οι υπηρετούντες σε αυτά δικαστικοί λειτουργοί, ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες, δεν συνιστούν έναν ιδιαίτερο και αυτοτελή κλάδο της δικαιοσύνης, ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, αλλά, αντιθέτως, αποτελούν τμήμα της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης .Το ίδιο ισχύει και για τις διάφορες υπηρεσιακές μεταβολές τους, αρμόδιο για τις οποίες είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, ενώ και οι αποφάσεις τους υπόκεινται σε ένδικα μέσα, όπως νόμος ορίζει, ενώπιον ανώτερων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Κατά συνέπεια, προκειμένου για τους δικαστικούς λειτουργούς που σταδιοδρομούν στα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία, ακόμα και όταν προαχθούν σε ειρηνοδίκες ή πταισματοδίκες Α΄ τάξης, η προαγωγή τους δεν έχει ως αποτέλεσμα να καθίστανται ανώτεροι δικαστές, αντίστοιχοι τουλάχιστον προς το βαθμό του προέδρου και του εισαγγελέα εφετών, για τους οποίους ο συντακτικός νομοθέτης προέβλεψε μεγαλύτερο όριο ηλικίας για την υποχρεωτική αποχώρησή τους από την υπηρεσία, δεδομένου και του ότι η προαγωγή τους στις διάφορες βαθμολογικές τάξεις που καθορίζονται από το νόμο δεν συνεπάγεται την μεταβολή του αντικειμένου του δικαστικού τους έργου, το οποίο συνίσταται στην εκδίκαση ήσσονος σημασίας ιδιωτικών διαφορών και περιορισμένης κοινωνικής απαξίας ποινικών αδικημάτων.

Ενόψει τούτου το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τον προβαλλόμενο λόγο ακυρώσεως ότι η διάταξη του άρθρου 55 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών είναι αντίθετη προς το άρθρο 88 παρ. 5 του Συντάγματος, στο μέτρο που δεν αντιστοιχίζει το βαθμό του ειρηνοδίκη Α΄ τάξης με τους βαθμούς ανώτερων δικαστικών λειτουργών που αποχωρούν από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, διότι στηρίζεται στην εσφαλμένη εκδοχή ότι τα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία αποτελούν ιδιαίτερο κλάδο της δικαιοσύνης και ξεχωριστό τμήμα της δικαστηριακής οργάνωσης της χώρας, ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει παραβίαση ούτε του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος περί ισότητας από την προαναφερόμενη έλλειψη βαθμολογικής αντιστοίχισης. Τέλος, ανεξαρτήτως του ορισμένου ή μη της προβολής του ισχυρισμού περί παραβίασης της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5 του Συντάγματος, στην οποία κατοχυρώνεται η επαγγελματική ελευθερία, τέτοια παραβίαση δεν υφίσταται .Επιμέλεια: Ιωάννης Κοντούλης/ Επιστημονικός Συνεργάτης e-ΘεμιςΠηγή: ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom