Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

February 23, 2019: Απόφαση 2816/2018 του Γ’ Τμήματος ΣτΕ (Επιβολή μείζονος πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο για κατοχή πορνογραφικού υλικού)

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Απόφαση 2816/2018 του Γ’ Τμήματος ΣτΕ (Επιβολή μείζονος πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο για κατοχή πορνογραφικού υλικού)postsethemis

Απόφαση 2816/2018 του Γ’ Τμήματος ΣτΕ (Επιβολή μείζονος πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο για κατοχή πορνογραφικού υλικού)

Σύμφωνα με το νόμο πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη και μπορεί να καταλογισθεί στον υπάλληλο. 

  Το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά την εκδίκαση της υπαλληλικής προσφυγής του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος, εξετάζει την υπόθεση κατά το νόμο και την ουσία δυνάμενο, ήτοι προβαίνει σε ιδία διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών, στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που αποδίδονται στον πειθαρχικώς διωκόμενο, ως πειθαρχικών παραπτωμάτων και στην υπαγωγή τους στον προσήκοντα κανόνα δικαίου. Περαιτέρω, εκφέρει δική του ουσιαστική κρίση σχετικά με την τέλεση των πειθαρχικών παραπτωμάτων και την σοβαρότητά τους ενόψει και των συνθηκών υπό τις οποίες τελέσθηκαν, καθώς και σχετικά με την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής κατ’ εκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου της πειθαρχικής υποθέσεως, λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου καθ’ όλη τη σταδιοδρομία του.

  Επομένως το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως έκρινε ότι ο καθ’ ου η προσφυγή υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός υπηρεσίας (άρθρο 109 παρ. 2 περ. δ΄ του Υ.Κ.). Περαιτέρω, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας το είδος και τη βαρύτητα του ανωτέρω παραπτώματος, τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, τον βαθμό υπαιτιότητας του καθ’ ου η προσφυγή, την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικού,  έκρινε ότι, παρά τη γενική προηγούμενη καλή υπηρεσιακή του εικόνα, προσήκει η επιβολή σε αυτόν της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης.

  Για τους λόγους αυτούς το Δικαστήριο δέχτηκε την προσφυγή, εξαφάνισε την επίδικη απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και επέβαλε στον υπάλληλο την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης.

Το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται τόσο από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, οι εντολές και οδηγίες όσο και από τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος και εκτός της υπηρεσίας ώστε να μη θίγεται το κύρος αυτής.


Επιμέλεια: Ιωάννης Κοντούλης/ Επιστημονικός Συνεργάτης e-ΘεμιςΠηγή: ethemis.gr

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more