Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

November 27, 2018: Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.postsethemis

Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.

Με την κρινόμενη έφεση,  ζητείται η εξαφάνιση της 406/2007 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή ακυρώθηκε, κατ’ αποδοχή αιτήσεως ακυρώσεως της εφεσίβλητης, πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία αποφασίσθηκε η «παύση ισχύος» της ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/ 12747/7.3.2001 αποφάσεως του ίδιου Υπουργού περί μετακινήσεως της εφεσίβλητης στην Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος και αναθέσεως σε αυτήν αποκλειστικώς καθηκόντων προϊσταμένης στην εν λόγω υπηρεσία.

Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 702/1977 όπου καθορίζονται οι κατηγορίες των υποθέσεων, οι οποίες εξακολουθούν να δικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ανώτατος υπάλληλος είναι εκείνος μόνον που χαρακτηρίζεται ως ανώτατος από συγκεκριμένη διάταξη νόμου και δεν είναι επιτρεπτή η αναζήτηση άλλων ουσιαστικών κριτηρίων, όπως τα προσόντα για την κατάληψη της θέσεως, το είδος των καθηκόντων, οι καταβαλλόμενες αποδοχές και η συναγωγή από αυτά συμπεράσματος για τον βαθμό ή την βαθμίδα της υπαλληλικής ιεραρχίας, την οποία θεωρείται ότι κατέχει.

Στην προκείμενη περίπτωση, σε καμία από τις διατάξεις των ανωτέρω νομοθετημάτων, που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος δεν χαρακτηρίζεται ως ανώτατος υπάλληλος, ούτε προσδιορίζεται με παραπομπή σε άλλες διατάξεις η βαθμίδα της ιεραρχίας του ως ανώτατη. Με τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένου υπόψη ότι η εφεσίβλητη δεν είχε τον βαθμό του γενικού διευθυντή πριν από τη μετακίνησή της, ούτε τον απέκτησε με μόνη τη μετακίνησή της και την τοποθέτησή της ως προϊσταμένης της εν λόγω ειδικής υπηρεσίας σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα , αρμοδίως η υπό κρίση διαφορά εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Περαιτέρω, η διαφορά αυτή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, ως αφορώσα στην υπηρεσιακή κατάσταση μη ανωτάτου υπαλλήλου του Δημοσίου υπάγεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 1 του ν. 2944/2001. Για τον λόγο αυτόν, η εκκαλούμενη απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση, σύμφωνα με τον καθιερούμενο από το άρθρο 5Α του ν. 702/1977 κανόνα για τις αποφάσεις των διοικητικών εφετείων που εκδίδονται επί των διαφορών των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Ενόψει των ανωτέρω, η κρινόμενη έφεση κρίθηκε απορριπτέα.

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

 

Kατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 702/1977 ανώτατος υπάλληλος είναι εκείνος μόνον που χαρακτηρίζεται ως ανώτατος από συγκεκριμένη διάταξη νόμου και δεν είναι επιτρεπτή η αναζήτηση άλλων ουσιαστικών κριτηρίων.


LATEST POSTS
  • ethemis

    Παρασκευή 24 Μαΐου 2019: Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law"

    Την Παρασκευή 24/05/2019 στις 09.00πμ θα λάβει χώρα Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law" (Το Μέλλον του Παγκόσμιου Δικαίου) στο Αμφιθέατρο "Ι. Δρακόπουλος" του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) με ελεύθερη είσοδο και γλώσσα εργασίας την αγγλική.

  • ethemis

    Εργατική Αρχή και Σύνταγμα

    Η εργατική αρχή εισήχθη στο ιταλικό Σύνταγμα του 1947, με την πρόβλεψη ότι η Ιταλία είναι μία Δημοκρατία βασισμένη στην εργασία. Πρόκειται για έναν κανόνα που προάγει τον κλασικό νομικό πολιτισμό, κατά τον οποίο το άτομο είναι «πρόσωπο»,..
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more