Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

July 03, 2017: Γ΄ ΣτΕ 1442/2017 - Ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης ορισμένων μαθημάτων γενικής παιδείας στις Πανελλαδικές.

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Γ΄ ΣτΕ 1442/2017 - Ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης ορισμένων μαθημάτων γενικής παιδείας στις Πανελλαδικές.postsethemis

Γ΄ ΣτΕ 1442/2017 - Ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης ορισμένων μαθημάτων γενικής παιδείας στις Πανελλαδικές.

Ο νομοθέτης, κατά τη διαμόρφωση του συστήματος επιλογής των σπουδαστών των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια, την οποία πρέπει να ασκεί κατά τρόπο που αφενός, να διευκολύνει την πρόσβαση στα ανώτατα ιδρύματα των ατόμων που διαθέτουν τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και ικανότητες, αφετέρου δε, να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών. Ο έλεγχος των σχετικών σταθμίσεων του νομοθέτη από τα δικαστήρια είναι οριακός. Το ισχύον σύστημα επιλογής δεν εμπεριέχει την κατηγορία των επιλαχόντων υποψηφίων, η επιλογή δε αυτή του νομοθέτη δεν προσκρούει σε κάποια συνταγματική αρχή, δεδομένου, άλλωστε, ότι η πρόβλεψη επιλαχόντων υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων που κενώνονται εξαιτίας μετεγγραφών θα προϋπέθετε και την εισαγωγή μιας διαδικασίας επιβεβαίωσης των προτιμήσεων που δήλωσαν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο, η οποία θα επιβάρυνε τις διοικητικές δομές του Κράτους και των ιδρυμάτων.

H εισαγωγή υποψήφιων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επιβάλλεται να διενεργείται, ενόψει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, ήτοι βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων (ΟλΣΕ 1251/2015 σκ. 9). Η ιδιότητα του διακριθέντος σε αγώνες αθλητή δεν συνδέεται καταρχήν με ικανότητες και δεξιότητες συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο των ιατρικών σχολών. Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο, αντίκεινται στις ως άνω συνταγματικές αρχές στο μέτρο που προβλέπουν αδιακρίτως την απευθείας εισαγωγή στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή την προνομιακή μοριοδότηση διακριθέντων σε αγώνες αθλητών-υποψηφίων σπουδαστών ανώτατων σχολών. Η εν λόγω προνομιακή μεταχείριση αθλητών όσον αφορά την εισαγωγή τους σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον κατ' εξαίρεση σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σημαντικών, διακρίσεων σε αγώνες (πρώτες θέσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα) και εφόσον η αθλητική δραστηριότητα των υποψήφιων σπουδαστών έχει κάποια συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της σχολής στην οποία επιδιώκεται η εισαγωγή (π.χ. Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ).

Ο νομοθέτης οφείλει να οργανώνει το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τρόπο αξιοκρατικό ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των προσώπων που διαθέτουν τα αναγκαία εφόδια για την ενεργό παρακολούθηση της πρακτικής και θεωρητικής διδασκαλίας των Ανώτατων Σχολών.


Οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας δημιουργούν την υποχρέωση του νομοθέτη να προβλέψει χωριστές θέσεις στις ανώτατες σχολές τις οποίες θα καταλαμβάνουν σπουδαστές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η ισότητα των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων σπουδαστών. Ο αριθμός των θέσεων αυτών θα "πρέπει να ορίζεται από το νομοθέτη (κοινό ή κανονιστικό) αναλόγως με το κατά τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης εκτιμώμενο ποσοστό των υποψήφιων ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχέση με το συνολικό αριθμό υποψήφιων σπουδαστών.Πηγή:

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more