Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

June 18, 2017: Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.postsethemis

Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.

Με την υπ’αριθμ. 52/2017 απόφαση του ΣτΕ, καθορίζεται η αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαιρέτων κτισμάτων από την κατεδάφιση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985, η οποία μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 ( Πρόγραμμα «Καλλικράτης») είχε ανατεθεί στο Νομάρχη. Το ΣτΕ έκρινε ότι  η εν λόγω αρμοδιότητα δεν συνιστά αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών, προελέγχου για την έκδοσή τους, ελέγχου μελετών για οικοδομικές άδειες ούτε συναφή με αυτές πολεοδομική αρμοδιότητα, δεν εμπίπτει δε ούτε στις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων. Ως εκ τούτου, δεν συγκαταλέγεται στις αρμοδιότητες που μεταβιβάσθηκαν στους δήμους με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010.

Τούτο δε διότι η εξαίρεση αυθαιρέτων κτισμάτων από την κατεδάφιση συνιστά μεν αρμοδιότητα που συνδέεται με τη δόμηση και έχει πολεοδομικό χαρακτήρα, όπως και οι ως άνω αρμοδιότητες που πράγματι μεταβιβάσθηκαν στους δήμους, εισάγει, όμως, απόκλιση από τον πάγιο συνταγματικό (άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Συντ.) κανόνα και συνεπώς επιβάλλει  ειδική κρίση εκ μέρους του αρμοδίου διοικητικού οργάνου (Σ.Χ.Ο.Π.) ότι συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις, υπό τις οποίες και μόνο είναι συνταγματικώς ανεκτή η εξαίρεση αυτή, η σχετική δε κρίση πρέπει, κατά το νόμο, να είναι προϊόν ειδικής αιτιολογίας και να διαμορφώνεται αφού τηρηθεί ειδική διοικητική διαδικασία με γνωμοδότηση του ως άνω οργάνου. Κατά συνέπεια, η παρούσα δίκη, καταλαμβάνεται  από τις διατάξεις του άρθρου 283 ν. 3852/2010 περί ολικής μεταφοράς των αρμοδιοτήτων αυτών κατά κανόνα στις περιφέρειες, και, ειδικώς εφόσον αφορούν σε θέματα διαχείρισης και προστασίας δασών και χωροταξίας και περιβάλλοντος, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Kατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 702/1977 ανώτατος υπάλληλος είναι εκείνος μόνον που χαρακτηρίζεται ως ανώτατος από συγκεκριμένη διάταξη νόμου και δεν είναι επιτρεπτή η αναζήτηση άλλων ουσιαστικών κριτηρίων.


LATEST POSTS
  • ethemis

    Ζητείται ασκούμενη/ος δικηγόρος

    Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία" αναζητά ασκούμενο με πλήρες, καθημερινό ωράριο (ενδεικτικά 09.00 - 17.00). Αμοιβή: 600,00€ Απαραίτητες γνώσεις: Χρήση Η/Υ, Αγγλικά και πολύ καλή γνώση Γερμανικών (C1). Αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο kkremalis@kremalis.gr

  • ethemis

    To 3ο Newsletter της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση

    Το Newsletter περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου ανά θεσμικό όργανο της ΕΕ, εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ, πλούσια νομολογία, κατάλογο ελληνικής και ξενόγλωσσης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας καθώς και πλήρη περιγραφή των δράσεων της Έδρας.
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more