Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

May 13, 2017: Κανονισμός σύνταξης κατά μεταβίβαση σε άρρεν τέκνο πολιτικού συνταξιούχου - Απόφαση 293/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Κανονισμός σύνταξης κατά μεταβίβαση σε άρρεν τέκνο πολιτικού συνταξιούχου - Απόφαση 293/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίουpostsethemis

Κανονισμός σύνταξης κατά μεταβίβαση σε άρρεν τέκνο πολιτικού συνταξιούχου - Απόφαση 293/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αναγκαία προϋπόθεση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από ορφανό άρρεν τέκνο πολιτικού συνταξιούχου είναι, ανεξαρτήτως της ηλικίας στην οποία ευρίσκεται κατά το χρόνο επαγωγής του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος (θάνατος), η αγαμία. Και τούτο διότι σκοπός της ως άνω διάταξης είναι η παροχή προστασίας σε εκείνα μόνο τα ορφανά άρρενα τέκνα που εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική οικογένεια χωρίς αυτονόμηση και ανεξαρτητοποίηση και τα οποία ο αποβιώσας συνταξιούχος πατέρας τους προστάτευε μέχρι το θάνατό του, στο πλαίσιο της φυσικής και ηθικής υποχρέωσης που έχουν οι γονείς προς τα τέκνα.

Ενόψει της οριστικής μεταβολής του ρόλου του ατόμου με την τέλεση γάμου, η αποσύνδεση από την πατρική οικογένεια δεν αίρεται από τη λύση του γάμου, με την οποία (λύση) το άτομο υπεισέρχεται αυτόματα στη νομική κατάσταση της διάζευξης, ώστε να αναβιώσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, συνδεόμενα με την προηγούμενη κατάσταση της αγαμίας, υπό το καθεστώς της οποίας το άτομο τελούσε σε σχέση εξάρτησης και προστασίας από την πατρική οικογένεια.

Κάνοντας  δεκτό το δικάσαν Τμήμα ότι η αγαμία, που απαιτείται ως προϋπόθεση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από ενήλικο και ανίκανο άρρεν τέκνο θανόντος πολιτικού συνταξιούχου του Δημοσίου, εξομοιώνεται προς την κατάσταση του διαζευγμένου ανίκανου άρρενος τέκνου, το οποίο δεν απεκόπη εν τοις πράγμασι από την πατρική οικογένεια, εσφαλμένα ερμήνευσε τη διάταξη της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα και για το λόγο τούτο η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο, να αναιρεθεί.

Εσφαλμένως το δικάσαν Τμήμα έκρινε ότι η αγαμία, που απαιτείται ως προϋπόθεση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από ενήλικο και ανίκανο άρρεν τέκνο θανόντος πολιτικού συνταξιούχου του Δημοσίου, εξομοιώνεται προς την κατάσταση του διαζευγμένου ανίκανου άρρενος τέκνου


Αντίθετη μειοψηφία: Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις διαζευγμένων και ανίκανων άρρενων τέκνων, κατά τις οποίες αποδεδειγμένα οι ιδιάζουσες περιστάσεις που τις συγκροτούν (όπως προϋπάρχουσα βαριά πνευματική και ψυχική ανικανότητα του τέκνου σε συνδυασμό με τις λοιπές συνθήκες του τελεσθέντος γάμου και του καθεστώτος προστασίας του ανίκανου τέκνου) υπερκαλύπτουν τη δικαιολογητική βάση της θέσπισης της ως άνω ρύθμισης, μέσω της διαπιστωμένης αδυναμίας αυτονόμησης και ανεξαρτητοποίησης από την πατρική οικογένεια, καθώς και δημιουργίας νέων οικογενειακών δεσμών, επιβάλλεται η αναγνώριση της δυνατότητας θεμελίωσης σχετικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. O λυθείς γάμος, συνεπεία των προαναφερόμενων ιδιαζουσών περιστάσεων, δεν επέφερε ουδεμία διαφοροποίηση στο καθεστώς πλήρους εξάρτησης και προστασίας από την πατρική οικογένεια.Πηγή: https://www.elsyn.gr/

LATEST POSTS
  • ethemis

    Παρασκευή 24 Μαΐου 2019: Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law"

    Την Παρασκευή 24/05/2019 στις 09.00πμ θα λάβει χώρα Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law" (Το Μέλλον του Παγκόσμιου Δικαίου) στο Αμφιθέατρο "Ι. Δρακόπουλος" του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) με ελεύθερη είσοδο και γλώσσα εργασίας την αγγλική.

  • ethemis

    Εργατική Αρχή και Σύνταγμα

    Η εργατική αρχή εισήχθη στο ιταλικό Σύνταγμα του 1947, με την πρόβλεψη ότι η Ιταλία είναι μία Δημοκρατία βασισμένη στην εργασία. Πρόκειται για έναν κανόνα που προάγει τον κλασικό νομικό πολιτισμό, κατά τον οποίο το άτομο είναι «πρόσωπο»,..
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more