Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

May 08, 2017: Γενικό Δικαστήριο- Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης για αποφάσεις του Συμβουλίου αφορούσες την ελληνική οικονομική κρίση

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Γενικό Δικαστήριο- Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης για αποφάσεις του Συμβουλίου αφορούσες την ελληνική οικονομική κρίσηpostsethemis

Γενικό Δικαστήριο- Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης για αποφάσεις του Συμβουλίου αφορούσες την ελληνική οικονομική κρίση

Στην υπόθεση Τ-531/14 Λεϊμονιά Σωτηροπούλου και λοιποί κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Γενικό Δικαστήριο κλήθηκε να εκδικάσει αγωγή βάσει του άρθρου 268 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το αίτημα ήταν η αποκατάσταση της ζημίας που κατ’ισχυρισμόν τους υπέστησαν οι ενάγοντες από τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου εκδοθείσες το 2010 και 2011. Ειδοποιούσαν την Ελλάδα να λάβει σειρά δημοσιονομικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και μειώσεις συντάξεων, προκειμένου να αντιμετωπίσει το υπερβολικό της έλλειμμα. Το κράτος μέλος πράγματι συμμορφώθηκε.

Το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στις 3 Μαΐου 2017. Καταρχάς, υπενθύμισε πως για να στοιχειοθετηθεί εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης πρέπει να υπάρχει και παράνομη συμπεριφορά της.

Απέρριψε εν συνεχεία την πρώτη προβληθείσα αιτίαση που έκανε λόγο για παραβίαση των αρχών της δοτής αρμοδιότητας και της επικουρικότητας (άρθρα 4 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Το Συμβούλιο είχε εκδώσει τις τέσσερις αποφάσεις στο πλαίσιο των άρθρων 126(9) και 136 ΣΛΕΕ τα οποία του απονέμουν ρητώς την αρμοδιότητα να απευθύνει σε κράτη μέλη μέτρα για την μείωση του δημοσιονομικού τους ελλείμματος.

Όσον αφορά τη δεύτερη αιτίαση των εναγόντων, το Δικαστήριο ανέφερε πως τα δικαιώματα προσβάσεως στις παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως και τις κοινωνικές υπηρεσίες «δεν συνιστούν απόλυτα προνόμια». Η άσκησή τους μπορεί να περιοριστεί σύμφωνα με το Άρθρο 52(1) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων «εφόσον τούτο δικαιολογείται από σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση και οι περιορισμοί είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά στους άνω σκοπούς».

Τα επίμαχα μέτρα μείωσης του ποσού των συντάξεων ανταποκρίνονταν σε τέτοιους σκοπούς, ήτοι στη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ. Λαμβανομένου υπόψη και του άμεσου κινδύνου για τη φερεγγυότητα της Ελλάδος, το Δικαστήριο συμπέρανε πως τα παραπάνω μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν αδικαιολόγητοι περιορισμοί των δικαιωμάτων στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες όπως αυτά κατοχυρώνονται στα άρθρα 1, 25 και 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, δεν αποδείχθηκε πως το Συμβούλιο διέπραξε κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες. Η αγωγή απορρίφθηκε στο σύνολό της.

Τα δικαιώματα προσβάσεως στις παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως και τις κοινωνικές υπηρεσίες δεν συνιστούν απόλυτα προνόμια


LATEST POSTS
  • ethemis

    Παρασκευή 24 Μαΐου 2019: Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law"

    Την Παρασκευή 24/05/2019 στις 09.00πμ θα λάβει χώρα Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law" (Το Μέλλον του Παγκόσμιου Δικαίου) στο Αμφιθέατρο "Ι. Δρακόπουλος" του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) με ελεύθερη είσοδο και γλώσσα εργασίας την αγγλική.

  • ethemis

    Εργατική Αρχή και Σύνταγμα

    Η εργατική αρχή εισήχθη στο ιταλικό Σύνταγμα του 1947, με την πρόβλεψη ότι η Ιταλία είναι μία Δημοκρατία βασισμένη στην εργασία. Πρόκειται για έναν κανόνα που προάγει τον κλασικό νομικό πολιτισμό, κατά τον οποίο το άτομο είναι «πρόσωπο»,..
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more