Δ.Σ.Θεσσαλονίκης: Ψήφισμα: Αποχή των άμισθων υποθηκοφυλάκων από την έκδοση πιστοποιητικών

November 12, 2018: Νέα Δικηγορικών Συλλόγων

Δικηγορικοί Σύλλογοι ethemis


ethemis

Δ.Σ.Θεσσαλονίκης: Ψήφισμα: Αποχή των άμισθων υποθηκοφυλάκων από την έκδοση πιστοποιητικών

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

«Η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4512/2018, ασχέτως της σκοπιμότητας που την επέβαλε ή της εύλογης εναντίωσης των αμέσως ενδιαφερομένων, είχε ως συνέπεια την ιδιότυπη και ανομοιόμορφα εκδηλούμενη αποχή τους από την έκδοση πιστοποιητικών, παρά το γεγονός ότι παραλαμβάνουν τις σχετικές αιτήσεις και εισπράττουν τα αναλογούντα τέλη και δικαιώματα. Η αποχή έχει ως έρεισμα το μεταβατικό χρονικό  διάστημα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του Ν. 4512/2018 ως προς τη συγχώνευση των Υποθηκοφυλακείων, γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο, αφού εξαρτάται από την έκδοση υπουργικής απόφασης του αρμοδίου Υπουργείου, και της οποίας η έκδοση θα λάβει χώρα μετά τη διετία που θέτει ως όριο ο ως άνω νόμος (πολύ σοβαρό ενδεχόμενο).

Το γεγονός αυτό όμως, προκαλεί εύλογη ανασφάλεια στους συναλλασσόμενους αλλά και στους εντολοδόχους δικηγόρους και προοιωνίζεται μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας της σώρευσης μεγάλου όγκου εκκρεμών προς έκδοση πιστοποιητικών, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί σε αυτούς πρόσθετη ταλαιπωρία ως προς την τακτική και επιμελή παρακολούθηση των υποθέσεών τους, από την οποία συχνά εξαρτάται και η άσκηση δικαιωμάτων.

Η τακτική αυτή είναι επιζήμια, πρέπει να σταματήσει και οι υπόχρεοι στην έκδοση πιστοποιητικών άμισθοι υποθηκοφύλακες να προτάξουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων και την ορθή εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, τηρώντας με συνέπεια τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεται την ευθύνη του τόσο απέναντι στα μέλη του, προκειμένου να μπορούν να διεκπεραιώνουν λυσιτελώς τις υποθέσεις που χειρίζονται όσο και απέναντι στην κοινωνία αφού, απώτερος αποδέκτης της ωφέλειας που προκύπτει από την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των άμισθων υποθηκοφυλακείων είναι οι συναλλασσόμενοι πολίτες.

Για τον σκοπό αυτό:

Α) ζητεί από τους άμισθους υποθηκοφύλακες την άμεση διακοπή αυτής της επιζήμιας, ανομοιόμορφα υλοποιούμενης, «ιδιότυπης» αποχής και την επάνοδο στην κανονικότητα, με την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών.

Β) Κοινοποιεί το παρόν ψήφισμα:

Προς τον Σύλλογο Άμισθων Υποθηκοφυλάκων
 Προς την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΝΠΔΔ
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Προς τον Υπουργό Οικονομικών
Προς τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο του Εφετείου Θεσσαλονίκης»
Προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας)
 Προς τον Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Ν. Θεσσαλονίκης

Η τακτική αυτή είναι επιζήμια, πρέπει να σταματήσει και οι υπόχρεοι στην έκδοση πιστοποιητικών άμισθοι υποθηκοφύλακες να προτάξουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων και την ορθή εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, τηρώντας με συνέπεια τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom