«Ανανέωση ταυτότητας» ΔΣΑ

August 10, 2017: Νέα Δικηγορικών Συλλόγων

Δικηγορικοί Σύλλογοι ethemis


ethemis

«Ανανέωση ταυτότητας» ΔΣΑ

Τους προηγούμενους μήνες μας απασχόλησε έντονα το ζήτημα της καταβολής του ποσού της ετήσιας δήλωσης στο Σύλλογο μας, ήτοι εάν θα έπρεπε να ισχύσει και φέτος η έκπτωση κατά 50% που είχε αποφασιστεί το προηγούμενο έτος 2016. Επιγραμματικά τα γεγονότα έχουν ως εξής: Το Δ.Σ. μας με απόφαση του στις 9-3-2016 είχε αποφασίσει τη μείωση κατά 50% της ετήσιας συνδρομής στον ΔΣΑ για το έτος 2016 «αφού έλαβε υπόψη τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει μεγάλο μέρος των Δικηγόρων εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της δικηγορικής αποχής». Κατά τη φετινή χρονιά, ήδη από τον Ιανουάριο, όσοι συνάδερφοι προσέρχονταν για την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, έτους 2017, κατέβαλαν και πάλι μειωμένο κατά 50% ποσό, καίτοι, ως αναφέρθηκε, η περσινή απόφαση αφορούσε αποκλειστικά το έτος 2016. Παρά και τις δικές μου επισημάνσεις ότι συνεχίζεται να εφαρμόζεται η απόφαση του προηγούμενου έτους, χωρίς να έχει ληφθεί νέα σχετική απόφαση από το Δ.Σ. μας, ουδεμία σαφή απάντηση έλαβα. Αίφνης, στις 10-3-2017 δημοσιεύτηκε ανακοίνωση του Προέδρουμας σύμφωνα με την οποία «εκ παραδρομής οι οικονομικές υπηρεσίες του Συλλόγου, αυτογνωμόνως, προέβησαν, μέχρι την 7/3/2017, σε ανανέωση των ταυτοτήτων για το 2017 με  μειωμένη κατά 50% καταβολή εισφοράς», καταλήγοντας ότι στο εξής το ποσό της ετήσιας δήλωσης επανέρχεται στο ύψος του έτους 2015 και ότι δεν θα αναζητηθεί η προκύπτουσα διαφορά για όσους είχαν καταβάλει μειωμένη εισφορά, καίτοι και πάλι δεν είχε υπάρξει σχετική απόφαση του Δ.Σ. μας. Ακολούθως, καθώς υπήρξε έντονη κριτική και αποδοκιμασία από την πλειοψηφία των συναδέλφων για τους ως άνω χειρισμούς, στο Δ.Σ. της 5-4-2017 προτάθηκε από το Προεδρείο «να συμψηφιστούν με την οφειλόμενη εισφορά του τρέχοντος έτους τα ποσά των μερισμάτων από το Β΄ εξάμηνο του 2014 που δεν έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα.» και «η τυχόν προκύπτουσα διαφορά (για όσους έχουν ήδη καταβάλει την εισφορά έτους 2017) να μεταφερθεί ως πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο, κατά περίπτωση για το προσεχές έτος.». Η πρόταση αυτή έγινε κατά πλειοψηφία δεκτή. Δεν την υπερψήφισα ο γράφων και κάποιοι ακόμα συνάδελφοι, καθώς θεώρησα ότι για λόγους ίσης αντιμετώπισης, ανάληψης ευθύνης από τη Διοίκηση που προκάλεσε το πρόβλημα, αλλά και βάσει των οικονομικών στοιχείων που τέθηκαν υπόψη μας, θα έπρεπε να δοθεί, μέσω μιας σύντομης παράτασης, η δυνατότητα να καταβάλουν όλοι τη μειωμένη εισφορά.

        Σημειώνεται ότι τα χρήματα από το Ταμείο Συνεργασίας (μέρισμα) που αποφασίστηκε να συμψηφιστούν με την οφειλόμενη εισφορά του έτους 2017 ανέρχονται στο ποσό των 266.863,18 ευρώ, ενώ από το ποσό αυτό σε κάθε δικηγόρο αντιστοιχεί καθαρό μέρισμα 10,70 ευρώ. Αντιλαμβάνεται, δηλαδή, κανείς ότι ένα τέτοιο ποσό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολύ καλύτερα προς όφελος των δικηγόρων, με το να αποτελέσει πχ μια καλή βάση για να αποκτήσει ο Σύλλογος μας επιτέλους παιδικό σταθμό, από το να εξανεμιστεί με τον τρόπο που ως άνω αποφασίστηκε. Η διαχείριση, ωστόσο, του όλου ζητήματος, κατά τα ανωτέρω, καταδεικνύει την αδυναμία του Συλλόγου μας αφενός να λειτουργήσει εύρυθμα, ακόμα και σε απλά καθημερινά ζητήματα, και αφετέρου να λαμβάνει αποφάσεις βάσει ενός συνολικότερου σχεδιασμού, σαφώς αποδοτικότερου για τα μέλη του, και όχι με γνώμονα το βραχυπρόθεσμο κόστος ή όφελος.

       Με αφορμή τα ως άνω γεγονότα, ζήτησα και τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. πίνακας με τον αριθμό των συναδέλφων που κατά την τελευταία δεκαετία δεν υπέβαλαν την ετήσια δήλωση τους. Αυτοί ανά έτος είναι: 1) 2007: 932 συνάδελφοι, 2) 2008: 949 συνάδελφοι, 3) 2009: 804 συνάδελφοι,** 4)2010: 888 συνάδελφοι, **5) 2011: 998 συνάδελφοι,** 6)** 2012: 971 συνάδελφοι, 7) 2013: 1.155 συνάδελφοι, 8)2014: 1.419 συνάδελφοι, 9)2015: 4.248 συνάδελφοι και** 10)** 2016: 6.858 συνάδελφοι. Προκύπτει, δηλαδή, ότι την τελευταία δεκαετία τα μέλη του Συλλόγου μας που δεν κατέβαλαν την ετήσια εισφορά τους αυξάνονταν σταδιακά, με μια αλματώδη αύξηση τα έτη 2015 και 2016. Ασφαλώς, μια βασική εξήγηση για το φαινόμενο αυτό αποτελεί η εντεινόμενη οικονομική κρίση και, βεβαίως, σε ό,τι αφορά ειδικότερα το έτος 2016, η εξάμηνη αποχή μας, που συνέβαλε έτι περαιτέρω στην επιδείνωση της οικονομικής μας κατάστασης.

       Ωστόσο, κατά την άποψη μου, η βασικότερη εξήγηση στην άρνηση όλο και περισσότερων συναδέλφων να καταβάλουν την ετήσια εισφορά τους, και μάλιστα η έντονη αντίδραση τους στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς του 2017 χωρίς την περσινή έκπτωση, δεν αποτελεί μόνο η οικονομική δυσχέρεια του καθενός, που ασφαλώς είναι υπαρκτή και απολύτως υπολογίσιμη, όσο η συνεχής απαξίωση του Συλλόγου μας, δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη, στη συνείδηση τους. Είναι φανερό, σε κάθε συζήτηση, ότι τα μέλη του ΔΣΑ έχουν χάσει την αναγκαία ψυχική και λειτουργική σύνδεση με το Σύλλογο τους. Αισθάνονται ότι αντί ο Σύλλογος να υπηρετεί τα μέλη του, εκείνα υπηρετούν το Σύλλογο και τις Διοικήσεις τους. Αισθάνονται ότι το ποσό που καταβάλουν για την «ανανέωση της ταυτότητας τους» δεν έχει κανένα πραγματικό αντίκρισμα σε αυτούς, με αποτέλεσμα να οδηγούνται μερικές φορές σε ισοπεδωτικές αντιλήψεις περί μη αναγκαιότητας ύπαρξης των Συλλόγων.

       Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι οι Σύλλογοι είναι αναγκαίοι, όπως και σε όλες τις χώρες. Αλήθεια ωστόσο είναι επίσης ότι σε πολύ σημαντικό βαθμό πράξεις και παραλείψεις των Διοικήσεων τους έχουν δικαιολογημένα οδηγήσει στην απαξίωση τους από τα μέλη τους. Η ετήσια εισφορά είναι πράγματι αναγκαία να καταβάλλεται.  Αναγκαίο, όμως, παράλληλα είναι να έχει πραγματικό, απτό, αντίκρισμα στα μέλη του. Ο Σύλλογος μας θα πρέπει να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων, θα πρέπει όχι μόνο να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες του αλλά να τις επεκτείνει και να δημιουργήσει νέες,καθώς έχει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις προς τούτο. Θα πρέπει υποκείμενο του Συλλόγου μας να είναι το μέλος του, και όχι το αντίστροφο.Θα πρέπει, με λίγα λόγια, ο Σύλλογος να τεθεί στην υπηρεσία του Δικηγόρου.

       Η «ανανέωση της ταυτότητας» του ΔΣΑ, που οφείλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε, θα αποκατασταθεί στη συνείδηση των συναδέλφων ως μια λογική υποχρέωση τους, όταν πετύχουμε την πλήρη, δομική, λειτουργική και αισθητική ανανέωση της ταυτότητας του Συλλόγου μας. Ένας Σύλλογος που θα έχει στο επίκεντρο του τον Δικηγόρο θα είναι ένας Σύλλογος που θα μπορεί να έχει και απαιτήσεις από τα μέλη του. Και αυτό είναι στο χέρι μας.

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος ΔΣΑ

Η «ανανέωση της ταυτότητας» του ΔΣΑ, που οφείλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε, θα αποκατασταθεί στη συνείδηση των συναδέλφων ως μια λογική υποχρέωση τους, όταν πετύχουμε την πλήρη, δομική, λειτουργική και αισθητική ανανέωση της ταυτότητας του Συλλόγου μας. Ένας Σύλλογος που θα έχει στο επίκεντρο του τον Δικηγόρο θα είναι ένας Σύλλογος που θα μπορεί να έχει και απαιτήσεις από τα μέλη του. Και αυτό είναι στο χέρι μας.

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more