Κακή σύνθεση δικάσαντος δικαστηρίου. Παραβίαση δικαιώματος στη χρηστή απονομή Δικαιοσύνης κατά την ΕΣΔΑ.

February 11, 2019: Νομολογία Ποινικού Δικαίου

Νομολογία


ethemis

Κακή σύνθεση δικάσαντος δικαστηρίου. Παραβίαση δικαιώματος στη χρηστή απονομή Δικαιοσύνης κατά την ΕΣΔΑ.

Η κομβικής σημασίας για την έκβαση της απόφασης αξίωση κάθε κατηγορουμένου να εκδικάζεται η εκκρεμής υπόθεσή του από αμερόληπτο και αντικειμενικό δικαστή και το εν γένει δικαίωμά του στη χρηστή απονομή της Δικαιοσύνης κατ’άρθρ. 6 της ΕΣΔΑ θεμελιώνονται εμπράκτως στην ελληνική έννομη τάξη στις διατάξεις 14 επ.του ΚΠΔ και στο άρθ.8 του Κώδικα Οργάνων Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών ( Ν. 1756/1988) .

Βάσει των ως άνω διατάξεων, ο αναιρεσείων, με την υπ’ αριθμ. 3247/12.10.2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Θεσσαλονίκης και κατά τα πραγματικά περιστατικά, ως αυτά παρατίθενται στην υπό σχολιασμό απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης είκοσι (20) μηνών για την αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Μέλος της τριμελούς σύνθεσης του επιληφθέντος δικαστηρίου ήταν ο Εφέτης, Κ.Σ, σύζυγος της Αντεισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, Μ.Κ. Ο κατηγορούμενος εν συνεχεία, άσκησε το ένδικο μέσο της αναίρεσης , αποτέλεσμα του οποίου ήταν η έκδοση της υπ’αριθ. 1491/2017 απόφασης του Άρειου Πάγου κάνοντας δεκτό το αίτημά του, και ακολούθως παραπέμφθηκε η υπόθεση προς νέα συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης , όπου κατά την εκδίκασή της εκ μέρους της ιστάμενης δικαιοσύνης παρίστατο η προαναφερθείσα Αντιεισαγγελέας Μ.Κ, σύζυγος του Εφέτη, Κ.Σ. ενώ ο τελευταίος μετείχε στη σύνθεση του δικαστηρίου που εξέδωσε την ήδη αναιρεθείσα απόφαση.

Σύμφωνα με τη δικαιοδοτική πράξη του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η οποία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση του δικονομικού συλλογισμού, ως αυτός προβάλλεται στο κείμενο της αποφάσεως,  το εν λόγω τμήμα του Αρείου Πάγου προβαίνοντας σε με μία γραμματική ερμηνεία των διατάξεων 14 παρ.1 ΚΠοινΔ και 8 παρ.1 εδ.α’ Ν. 1756/1988 έκρινε , ότι συντρέχει περίπτωση κωλύματος συμμετοχής δικαστικού λειτουργού κατά την εκδίκαση ενδίκου μέσου, όταν σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας συμμετείχε στην σύνθεση του δικαστηρίου ένα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 εδαφ. α’ Ν. 1756/1988 πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη εκφράσει γνώμη επί της εκκρεμούσας υποθέσεως, καθότι, ευλόγως  δημιουργείται το ζήτημα, ότι δικαστής ή εισαγγελέας στερείται αντικειμενικής κρίσης επί της εξεταζόμενης υποθέσεως, παραβιάζοντας συνάμα τη γενικότερη αρχή του κράτους δικαίου, απορρέουσα εκ του Συντάγματος.
 

Επιπροσθέτως, τονίζεται στο κείμενο της αποφάσεως ότι η υποχρέωση εξαίρεσης του δικαστικού λειτουργού στις  ως άνω περιπτώσεις θεμελιώνεται και στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, άρθρο το οποίο έχει υπερνομοθετική ισχύ κατά το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, σύμφωνα δε με το οποίο, κατά την υπό σχολιασμό απόφαση, «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και μέσα σε λογική προθεσμία από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που λειτουργώντας νόμιμα, θα αποφασίσει για το βάσιμο κάθε κατηγορίας εναντίον του ποινικής φύσης».

Η  θεμελιώδης αρχή του νόμιμου δικαστή, ως δικονοµική εγγύηση, δε σχετίζεται μόνο με τον καθορισμό της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων, αλλά και με τη σύνθεσή του. Συνεπώς, κατά το άρθ. 171 παρ.1 στοιχ ά και δ’ δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα ένεκα κακής συνθέσεως δικαστηρίου, η οποία λαμβάνεται υπόψιν ex officio από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Για ολόκληρη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Επιμέλεια: Ιωάννης Ε.Σπηλιώτης/Επιστημονικός Συνεργάτης e-Θέμις

Η θεμελιώδης αρχή του νόµιµου δικαστή, ως δικονοµική εγγύηση, δε σχετίζεται μόνο με τον καθορισµό της κατά τόπον και καθ' ύλην αρµοδιότητας των δικαστηρίων, αλλά και με τη σύνθεσή του.


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom