Δημοσίευση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών κατηγορουμένων από Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές- Γνωμοδότηση ΕισΕφΘεσ υπ’αριθ. 1/2018

December 05, 2018: Νομολογία Ποινικού Δικαίου

Νομολογία


ethemis

Δημοσίευση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών κατηγορουμένων από Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές- Γνωμοδότηση ΕισΕφΘεσ υπ’αριθ. 1/2018

Κατά την παράγραφο 2 περ. β του άρθρου 3 του νόμου 2472/97 οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογή στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές, όταν πρόκειται μεταξύ άλλων να προβούν σε ενέργειες για την διαπίστωση τελέσεως αξιοποίνων πράξεων. Εκτός των ανωτέρω αρχών (Δικαστικών και Εισαγγελικών) τυγχάνει όμοιας εφαρμογής και όταν η επεξεργασία αυτή γίνεται από πρόσωπα που τελούν κάτω από την εποπτεία αυτών. Στην διάταξη της παραγράφου 2 περ. β αναφέρεται ένας κύκλος εγκλημάτων (εγκλήματα κατά της ζωής, της ελευθερίας, της γενετήσιας ζωής, της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ελευθερίας, των ναρκωτικών κ.λπ.) η αναφορά αυτή όμως είναι ενδεικτική. Τούτο προκύπτει από την γραμματική ερμηνεία της ανωτέρω διατάξεως. Συνεπώς μπορεί να συμπεριληφθούν και εγκλήματα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος με μεγάλη κοινωνική απαξία.

 Ο Νομοθέτης δεν είχε σκοπό στην περίπτωση αυτή να παρεμποδίσει την διερεύνηση εγκλημάτων με κοινωνική απαξία και με έντονο δημόσιο συμφέρον. Στην κατηγορία των ανωτέρω αναφερομένων στην διάταξη εγκλημάτων συμπεριλαμβάνονται με την ενδεικτική αναφορά και εγκλήματα που προστατεύουν τους κυριότερους τομείς του δημοσίου βίου όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η δικαιοσύνη, η πολιτική και πολιτειακή ζωή του τόπου.

Ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις και διαφορές με συγκεκριμένα πρόσωπα χωρίς να υφίσταται ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υποθέσεως προς αποκάλυψη και διαπίστωση  εγκληματικών ενεργειών (ΑΠ 252/2018, ΑΠ 1520/2017 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της Νόμος). Για τον λόγο αυτό ο κοινός νομοθέτης έθεσε εκτός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων την επεξεργασία των δεδομένων από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που εποπτεύονται από αυτές. Η μη υπαγωγή στην εξαίρεση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αφορά όχι μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει κινηθεί ποινική δίωξη, αλλά και τις περιπτώσεις της προκαταρκτικής εξέτασης, αφού γίνεται αυτή στα πλαίσια της διαπίστωσης τελέσεως αξιόποινης πράξεως και της εκτάσεως  τελέσεως αυτής. Το έννομο αγαθό της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας  είναι ένα εκ των πρωταρχικών μελημάτων της πολιτείας, προβλεπόμενο από την Συνταγματική διάταξη του άρθρου 2 του Σ. (βλ. Κ. Χρυσόγονος Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα εκδοση Β 2002 Αθήνα–Κομοτηνή σελ 109).

Η αναγκαιότητα δημοσίευσης των στοιχείων της ταυτότητας των κατηγορουμένων και οι φωτογραφίες αυτών επιβάλλεται από την φύση της συγκεκριμένης υποθέσεως, ως μόνου μέσου προς διακρίβωση της τελέσεως του αποδιδομένου στους κατηγορουμένους εγκλήματος και της εκτάσεως αυτού.

Συνεπώς, συντρέχει λόγος δημοσίευσης των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών κατηγορουμένων, εκτός των ρητά στην παράγραφο 2 περ. β του άρθρου 3 του νόμου 2472/97 αναφερομένων, και όλων εκείνων των περιπτώσεων που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος και τάξης και εμφανίζουν μεγάλη κοινωνική απαξία και ενδιαφέρον για όλους τους τομείς του δημοσίου βίου, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η δικαιοσύνη, η πολιτική, πολιτιστική ζωή του τόπου. Η ανωτέρω δημοσίευση στις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται από την αναγκαιότητα αποκάλυψης του μεγέθους και εκτάσεως της όλης εγκληματικής δραστηριότητας, η οποία ενθαρρύνει τους παθόντες να προβούν στην καταγγελία των γενομένων σε βάρος τους.

Επιμέλεια: Σοφία Παπαγεωργίου/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Κατά την παράγραφο 2 περ. β του άρθρου 3 του νόμου 2472/97 οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογή στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές, όταν πρόκειται μεταξύ άλλων να προβούν σε ενέργειες για την διαπίστωση τελέσεως αξιοποίνων πράξεων.


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom