Συρροή κακουργηματικής απάτης κατ’ εξακολούθηση (386 παρ. 1 ΠΚ) και κακουργηματικής υπεξαίρεσης (375 παρ. 1 και 2 ΠΚ)

November 13, 2018: Νομολογία Ποινικού Δικαίου

Νομολογία


ethemis

Συρροή κακουργηματικής απάτης κατ’ εξακολούθηση (386 παρ. 1 ΠΚ) και κακουργηματικής υπεξαίρεσης (375 παρ. 1 και 2 ΠΚ)

Με την υπ’ αριθμ. 15/2018 απόφασή του ο Άρειος Πάγος διευκρίνισε τις προϋποθέσεις που κρίνεται απαραίτητο να συντρέχουν για τη θεμελίωση της πραγματικής συρροής κακουργηματικής απάτης κατ’ εξακολούθηση και κακουργηματικής υπεξαίρεσης.

Αναλυτικά, ο αναιρεσειών Α. Μ. με την υπ’ αριθμ. 2437/2014 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών κηρύχθηκε ένοχος με τα ελαφρυντικά του άρθρου 84 παρ.2 α’ και ε’ αφενός για το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης κατ’ εξακολούθηση, εφόσον με περισσότερες πράξεις και αποσκοπώντας στην αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους κατάφερε με την παράσταση του εν γνώσει ψευδούς γεγονότος της κυριότητας της μετοχής της υπεράκτιας εταιρίας, την οποία όμως στην πραγματικότητα διέθετε ως εκπρόσωπος και εντολοδόχος της Μ. Κ. να πείσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να του παράσχει το δικαίωμα περιουσιακής διάθεσης ακινήτων και έτσι να προκαλέσει ζημία στην περιουσία της μηνύτριας Μ. Κ.. Αφετέρου, καταδικάσθηκε για το έγκλημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση, διότι ιδιοποιήθηκε παράνομα ξένα κινητά πράγματα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας -το ποσό των 741.148,76 ευρώ και τίτλους μετοχών υπεράκτιων εταιρειών που ανήκαν στην κυριότητα της Μ. Κ. – υπό την ιδιότητα του εντολοδόχου της Μ. Κ. και εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη την οποία του επεδείκνυε λόγω του συναισθηματικού δεσμού που τους συνέδεε.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ως ειδική και εμπεριστατωμένη την αιτιολογία της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, αφού το τελευταίο προέβη σε σαφή, πλήρη και χωρίς αντιφάσεις καταγραφή των πραγματικών περιστατικών, όπως αποδείχθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία και που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των κακουργημάτων αυτών, καθώς επίσης και των αποδείξεων και των συλλογισμών στους οποίους στήριξε την ορθή υπαγωγή στις αντίστοιχες ουσιαστικές διατάξεις.

Συγκεκριμένα, σχετικά με το έγκλημα της κακουργηματικής απάτης, το Εφετείο κατέστησε ευκρινές ότι συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα δίχως επιλεκτική αξιολόγηση, αναφερόμενο σε όλα αυτά κατ’ είδος, ενώ δεν ήταν υποχρεωμένο να αναλύσει το καθένα ξεχωριστά, ούτε και τι συνάγεται εξ εκάστου. Επιπρόσθετα, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο διευκρίνισε με επάρκεια τις ψευδείς παραστάσεις στις όποιες θεμελίωσε το αδίκημα αυτό, οι οποίες μάλιστα αφορούν παρόντα γεγονότα και όχι μελλοντικά. Άλλωστε, ο ισχυρισμός του αναιρεσειόντα ότι τα επίδικα ακίνητα αγοράστηκαν με χρήματα προερχόμενα από δωρεά της μηνύτριας είναι αρνητικός της κατηγορίας (και όχι αυτοτελής όπως διατάθηκε ο Α. Μ.), οπότε δεν προκύπτει καμία υποχρέωση του Δικαστηρίου να απαντήσει και δη αιτιολογημένα, παρότι το Εφετείο το έπραξε.

Όσον αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης σε βαθμό κακουργήματος, ο ισχυρισμός του αναιρεσειόντα ότι στοιχειοθετείται το έγκλημα της υφαίρεσης -αντί της υπεξαίρεσης-, οπότε και θα απαιτείτο εμπρόθεσμη έγκληση για τη δίωξη, απορρίπτεται ως αβάσιμος, καθότι από τις παραδοχές συνάγεται ότι διατηρούσαν ερωτικό δεσμό και περιστασιακή συνοίκηση και πάντως σε καμία περίπτωση δεκαετή συμβίωση, ενώ η προαναφερόμενη ιδιοποίηση πραγματώθηκε μετά τη διακοπή του δεσμού τους, συγκεκριμένα από τη στιγμή της όχλησης από τη Μ. Κ. για την απόδοση των οφειλόμενων. Επιπλέον, ορθά το Εφετείο κατέληξε στην απόφασή του περί πραγματικής συρροής της υπεξαίρεσης και της απάτης και όχι στην απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, όπως υποστήριξε ο Α. Μ., επειδή η κάθε εγκληματική ενέργεια στρέφεται κατά διαφορετικού υλικού. Τέλος, η αποδοχή συνομολόγησης σύμβασης εντολής μεταξύ των διαδίκων αποτέλεσε αιτιολογημένη απάντηση του Δικαστηρίου στον αρνητικό ισχυρισμό του αναιρεσειόντα περί σύμβασης δανείου, παρότι ήταν αρνητικός της κατηγόριας.

Μολαταύτα, ο Άρειος Πάγος αποφάσισε την εν μέρει αναίρεση της απόφασης και εντόπισε έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την επιμέρους ενέργεια της υπεξαίρεσης των μετοχών των υπεράκτιων εταιρειών από τον αναιρεσειόντα, σύμφωνα με τον οποίο ήταν μηδαμινής αξίας, καθόσον το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δεν προέβη σε καμία αναφορά, έστω και έμμεση, ούτε στο σκεπτικό, ούτε στο διατακτικό στην αξία αυτών των στοιχείων αυτών, η οποία χαρακτηρίζεται κρίσιμη για την έρευνα του ισχυρισμού του Α.Μ. περί παραγραφής αυτής της πράξης.

Για ολόκληρη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Επιμέλεια: Λυδία Παπαγιαννοπούλου / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Συμπερασματικά, τα εγκλήματα της απάτης και της υπεξαίρεσης συρρέουν πραγματικά όταν στρέφονται κατά διαφορετικού υλικού.


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom