Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απόφασης ποινικού δικαστηρίου ως λόγος αναίρεσης.

October 21, 2018: Νομολογία Ποινικού Δικαίου

Νομολογία


ethemis

Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απόφασης ποινικού δικαστηρίου ως λόγος αναίρεσης.

Με την υπ’ αριθμ. 263/2018 απόφαση του Ζ’ τμήματος του ΑΠ κρίθηκε ότι η απόφαση είναι επαρκώς αιτολογημένη, ειδικά και εμπεριστατωμένα, όταν αναφέρονται σ’ αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη.    

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη υπόθεση το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 4767/2016 απόφαση του, έκρινε ενόχους τους κατηγορουμένους για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από δύο ή περισσοτέρους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές σε κατοικίες παραβιάζοντας τις μπαλκονόπορτες. Ένας εκ των κατηγορουμένων ζήτησε την αναίρεση της αποφάσεως επικαλούμενος ως λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και την εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ποινικής διάταξης (άρθρο 510 §1 εδ’ Δ και εδ’ Ε ΚΠΔ αντίστοιχα). Κατά τη κρίση του ΑΠ, για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο, ενώ δεν υπάρχει έλλειψη τέτοιας αιτιολογίας όταν αυτή συνίσταται σε επανάληψη του διατακτικού της απόφασης, το οποίο εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου,  κρίνεται αναγκαίο να περιέχει τόσο αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατύπωσης του σκεπτικού της.  

Αναφορικά με τα αποδεικτικά μέσα που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για να καταλήξει στην δικανική του κρίση, ο ΑΠ επεσήμανε ότι αρκεί ο κατ’ είδος προσδιορισμός τους χωρίς περαιτέρω ανάλυση, εφόσον συνάγεται ως βέβαιο ότι το δικαστήριο τα έλαβε όλα υπόψη και όχι μόνο ορισμένα από αυτά επιλεκτικά. Ωστόσο, έκρινε ότι η εσφαλμένη εκτίμηση ή η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά καθώς και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους, δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως, καθόσον, στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας ή της εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Σύμφωνα με τον ΑΠ, το δικαστήριο ουσίας δεν υποχρεούται να απαντήσει και να αιτιολογήσει την άρνηση των αυτοτελών ισχυρισμών του κατηγορουμένου που τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή της ικανότητας για καταλογισμό ή στη μείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή στη μείωση της ποινής εφόσον δεν προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο.  

Ο ΑΠ εκτιμώντας ότι το σκεπτικό του δικαστηρίου ουσίας σε συνδυασμό με το διατακτικό αλληλοσυμπληρώνονται και ότι ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε, απέρριψε ως αβάσιμο τον λόγο αναίρεσης και έκρινε ότι οι αιτιάσεις, οι οποίες πλήττουν την εκτίμηση και αξιολόγηση των αποδείξεων, υπό την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου, δεν ελέγχονται αναιρετικώς και δεν συνιστούν παραδεκτό λόγο αναιρέσεως. Τέλος, έκρινε αβάσιμο κατ’ ουσίαν τον ισχυρισμό περί πλημμέλειας της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σε σχέση με τον επικαλούμενο από τον αναιρεσείοντα αυτοτελή ισχυρισμό περί χορηγήσεως σ’ αυτόν του ελαφρυντικού του προτέρου εντίμου βίου (άρθρου 84 παρ.2α ΠΚ) διότι το λευκό ποινικό μητρώο και η συνήθης ανθρώπινη συμπεριφορά δεν αρκεί για τη διαπίστωση μίας θετικής και επωφελούς δράσης του κατηγορουμένου για τη κοινωνία.  

Επιμέλεια: Κουτσοκώστα Αικατερίνη / Επιστημονική συνεργάτης e-Θέμις

Εξ’ όλων των ανωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενων προκύπτει ότι η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της αποφάσεως καθώς και η επανάληψη του διατακτικού της με πλήρη ανάλυση των πραγματικών περιστατικών, συνιστούν ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως.


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom