Νομολογία Ποινικού Δικαίου

October 11, 2018: Οι προϋποθέσεις ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας μιας ποινικής αποφάσεως.

Νομολογία


ethemis

Οι προϋποθέσεις ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας μιας ποινικής αποφάσεως.

Με την υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της ΟλΑΠ κρίθηκε πως με την επιτρεπτή  αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της αποφάσεως πληρούται  η επαρκής κατά τον Νόμο αιτιολόγηση.

Συγκεκριμένα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 32.887/2015 αποφάσεως του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών για τα αδικήματα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και της απάτης αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Ο κατηγορούμενος συνέστησε μια ΕΠΕ με σκοπό την παραγωγή και προώθηση κινηματογραφικών ταινιών, η οποία πτώχευσε και λόγω οφειλής ποσού ύψους 26.774€ έπρεπε να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία μια βεβαίωση εκ του ΙΚΑ ‘’μη οφειλής- ασφαλιστικής ενημερότητας’’ καθώς και ‘’βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας’’. Κατά την κατάθεση τους ο Προϊστάμενος αυτής της Υπηρεσίας, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας διαπίστωσε την πλαστογραφία αυτών. Όμως, κατά την ακροαματική διαδικασία ο συγκεκριμένος μάρτυρας υπέπιπτε συνεχώς σε αντιφάσεις και συνεπώς ο  κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών (in dubio pro reo).

Ο κ. Eισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρόεβη σε αναίρεση υπέρ του Νόμου της υπ’ αριθμ. 32.887/2015 αποφάσεως του B’  Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Επ’ αυτής η ΟλΑΠ απεφάνθη πως το ως άνω Δικαστήριο ορθώς έκρινε περί της αθωότητας του κατηγορουμένου και κατ’ επέκταση η προσβαλλόμενη απόφαση διέλαβε την απαιτούμενη εκ του Νόμου εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ακολούθως έκρινε αφενός πως είναι δυνατός ο συνδυασμός αιτιολογικού και διατακτικού της καθ’ έκαστης ποινικής αποφάσεως και αφετέρου πως αιτιολογημένα απεφάνθη το ως άνω Δικαστήριο καθώς έλαβε υπ’ όψη του με σαφήνεια και δίχως αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά τα οποία αποδείχθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, όλες τις μνημονευθείσες αποδείξεις χωρίς ουδεμία επιλεκτική εκτίμηση, τις αντιφάσεις που υπέπεσε ο μάρτυρας κατά την εξέταση του ενώπιον του Δικαστηρίου καθώς και τέλος τους λόγους που δημιούργησαν τις αμφιβολίες στο Δικαστήριο.

Επμέλεια: Δήμητρα Μπεκρή / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Επαρκής αιτιολόγηση υφίσταται αρκεί και μόνο να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά γενικά χωρίς απαραίτητα να παρατίθενται αναλυτικώς καθώς άλλωστε με την αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού και διατακτικού της αποφάσεως δημιουργείται ένα ενιαίο σύνολο εκ του οποίου εξάγεται η εμπεριστατωμένη αιτιολογία.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more