Νομολογία ΕΔΔΑ & Ποινικό Δίκαιο

March 30, 2019: ΕΔΔΑ Ilnseher κ. Γερμανίας: Προληπτική επιβολή προσωρινής κράτησης

Νομολογία ΕΔΔΑ


ethemis

ΕΔΔΑ Ilnseher κ. Γερμανίας: Προληπτική επιβολή προσωρινής κράτησης

Ο προσφεύγων τελεί υπό προσωρινή κράτηση από το 2008, έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η έκτιση της δεκαετούς κάθειρξης εις βάρος του, επιβληθείσα από το δικαστήριο ανηλίκων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Η συνέχιση της κράτησης αποφασίστηκε κατόπιν δικαστικής εντολής, βάσει ψυχιατρικής εκτίμησης, σύμφωνα με την οποία υπήρχε μεγάλος κίνδυνος εκ νέου τέλεσης των αδικημάτων. 

Ο προσφεύγων παραπονέθηκε ότι η αναδρομική προληπτική κράτηση παραβίασε το δικαίωμα του στην ελευθερία και στη μη επιβολή αυστηρότερης ποινής από εκείνη που ίσχυε κατά τη στιγμή τέλεσης του αδικήματος.

Αρχικά, το Δικαστήριο διαπίστωσε πως η προληπτική κράτηση μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο με βάση το άρθρο 5§1, περ. ε. Συγκεκριμένα, με βάση δύο ιατρικές γνωματεύσεις, κρίθηκε πως ο προσφεύγων πάσχει από σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή, η οποία απαιτεί ολοκληρωμένη θεραπεία, παρεχόμενη σε ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα ή σε ψυχιατρική κλινική. Συνεπώς, κατά την κρίση του Δικαστηρίου η εν λόγω διάγνωση αντιστοιχεί σε ψυχική διαταραχή υπό τους όρους του άρθρου 5§1 ε, δικαιολογώντας τον υποχρεωτικό περιορισμό. Επιπλέον, στον προσφεύγοντα προσφέρθηκε το κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλλον, ενώ σε περίπτωση που δεν βρίσκονταν υπό κράτηση υπήρχε μεγάλος κίνδυνος τέλεσης νέου εγκλήματος. Επιπροσθέτως, κρίθηκε ότι η κράτηση του ήταν απαραίτητη, δεδομένου ότι μέτρα λιγότερο αυστηρά δε θα επαρκούσαν για την προστασία του ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς, δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5§1. 

Στη συνέχεια, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η «συνηθισμένη» προληπτική κράτηση που δεν εκτελείται με σκοπό την αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής του κρατούμενου εξακολουθεί να συνιστά ποινή για τους σκοπούς του άρθρου 7 § 1. Το Δικαστήριο σημείωσε ότι οι γερμανικές αρχές έχουν λάβει ουσιαστικά μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών προσωρινής κράτησης. Παρατήρησε επίσης ότι, σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, νέα προληπτική κράτηση μπορούσε να διαταχθεί μόνο υπό τη νέα και πρόσθετη προϋπόθεση ότι ο αιτών βρέθηκε να πάσχει από ψυχική διαταραχή. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κράτησης δόθηκε έμφαση στην ιατρική και θεραπευτική φροντίδα του κρατουμένου. Το γεγονός αυτό άλλαξε τη φύση και το σκοπό της κράτησης, μετατρέποντας την σε ένα μέτρο επικεντρωμένο στην ιατρική και θεραπευτική αντιμετώπιση ατόμων με ιστορικό τέλεσης εγκλημάτων. Το τιμωρητικό στοιχείο της προληπτικής κράτησης και η σύνδεσή με το αδίκημα που διέπραξε ο προσφεύγων απαλείφθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε το εν λόγω μέτρο να μην αποτελεί πλέον ποινή. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η προληπτική κράτηση διατάχθηκε λόγω και ενόψει της ανάγκης να αντιμετωπιστεί η ψυχική του διαταραχή. Ως εκ τούτου, οι επόμενες αποφάσεις προληπτικής κράτησης δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως “ποινές” κατά την έννοια του άρθρου 7 § 1. Συνεπώς, δεν υπήρξε παραβίαση του εν λόγω άρθρου.

Επιμέλεια: Γεωργία Αρχοντή / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Για το σχετικό δελτίο τύπου της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το τιμωρητικό στοιχείο της προληπτικής κράτησης και η σύνδεσή με το αδίκημα που διέπραξε ο προσφεύγων απαλείφθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε το εν λόγω μέτρο να μην αποτελεί πλέον ποινή.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more