Νομολογία ΕΔΔΑ & Ποινικό Δίκαιο

October 19, 2018: Συνθήκες κράτησης κατά τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας

Νομολογία ΕΔΔΑ


ethemis

Συνθήκες κράτησης κατά τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας

Στην υπόθεση Stanculeanuκ. Ρουμανίας το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 και δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5§1.

Συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα συγκαταλέχθηκε μεταξύ των υπόπτων στο πλαίσιο ποινικής έρευνας μεγάλης κλίμακας αναφορικά με τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φορολογικής απάτης. Στις 4 Δεκεμβρίου 2014 οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της και στη συνέχεια η προσφεύγουσα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου και κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για την τέλεση των ως άνω αδικημάτων. Η κ. Stanculeanuαρνήθηκε να καταθέσει επικαλούμενη προβλήματα υγείας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνοδευόμενη από αστυνομικούς. Μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο επέστρεψε στο αστυνομικό τμήμα όπου και συνέχισε να κρατείτε ενώ με διάταξη του εισαγγελέα παρέμεινε προσωρινά κρατούμενη για δύο μήνες. 

Η προσφεύγουσα υποστήριξε, αρχικά, για τις συνθήκες κράτησης, επικαλούμενη το άρθρο 3. Συγκεκριμένα, παραπονέθηκε αναφορικά με τον ύπαρξη συμφόρησης στο χώρο κράτησης, την έλλειψη υγιεινής και την ανεπαρκή σίτιση. Το Δικαστήριο, με βάση πάγια νομολογία του καθώς και στοιχεία της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων που επιβεβαιώνουν τα ως άνω δεδομένα, δέχθηκε ότι οι εν λόγω συνθήκες κράτησης αποτελούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και άρα συνιστούν παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.

Επιπλέον, η προσφεύγουσα υποστήριξε πως η κράτηση της ήταν παράνομη. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου η εισαγγελική εντολή για προσαγωγή της προσφεύγουσας είναι πλήρως συμβατή με την εθνική νομοθεσία και απαραίτητη ώστε να διεξαχθεί η ποινική έρευνα και να ληφθεί η κατάθεση της προσφεύγουσας ως ύποπτης. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος της επίμαχης έρευνας και την προσπάθεια τήρησης εκ μέρους των αρχών των χρονικών ορίων που προβλέπει η εθνική νομοθεσία, το Δικαστήριο έκρινε ότι το διάστημα που η προσφεύγουσα ανέμενε μέχρι να καταθέσει δε στερείται αιτιολογίας και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι αρχές αυθαιρέτησαν. Επιπροσθέτως, το διάστημα κατά το οποίο η προσφεύγουσα νοσηλεύονταν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν διαθέσιμη ώστε να καταθέσει στις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να εμποδίζονται στην ταχεία και επιμελή διεξαγωγή της έρευνας. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρατείνοντας την κράτηση της προσφεύγουσας για 11 ώρες, εκ των οποίων οι 4 αφιερώθηκαν στην παροχή ιατρικής βοήθειας, οι αστυνομικές αρχές δεν υπερέβησαν την εύλογη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη διεξαγωγής της ποινικής έρευνας και στο δικαίωμα της στην ελευθερία. Συνεπώς, δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5§1 της ΕΣΔΑ, ήτοι του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια. 

Επιμέλεια: Γεωργία Αρχοντή / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρατείνοντας την κράτηση της προσφεύγουσας για 11 ώρες, εκ των οποίων οι 4 αφιερώθηκαν στην παροχή ιατρικής βοήθειας, οι αστυνομικές αρχές δεν υπερέβησαν την εύλογη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη διεξαγωγής της ποινικής έρευνας και στο δικαίωμα της στην ελευθερία.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more