Ειδησεογραφία: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

February 27, 2019: Συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής  για τη βέλτιστη αξιοποίηση του έργου Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.

ethemis


ethemis

Συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής  για τη βέλτιστη αξιοποίηση του έργου Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής της παρ.3 του άρθρου 29 ν. 4587/2018 ( Α΄218), με αντικείμενο την επεξεργασία ζητημάτων που παραπέμπονται σε αυτήν από την Κεντρική Ομάδα Εργασίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου, και αφορούν απαιτήσεις νομοθετικής προσαρμογής για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης – Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.».

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

1) Νικόλαο Ζαγοριανό του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΝ 661012), Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Γεωργία-Ελένη Παπαγιαννοπούλου του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΑ 314505), Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών,

2) Αικατερίνη Σακκά του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΕ 768441), Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Κασάπη του Δημοσθένη (ΑΔΤ: ΑΖ 14386), Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,

3) Λήδα-Μαρία Πίψου του Θεοφάνη (ΑΔΤ: ΑΝ 193454), Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ιγγλεζάκη του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΝ 210640), Αναπληρωτή καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

4) Γεώργιο Γιαννόπουλο του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΗ 523651), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Νομική Πληροφορική», με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Βαρβέρη του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΙ069700), Μέλος ΕΔΙΠ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Δίκαιο», 3

5) Αθανάσιο Ζούπα του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΝ 247227), Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Δημητρόπουλο του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΕ 238566), Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας,

6) Βασίλειο Μανιό του Στυλιανού (ΑΔΤ: ΑΜ 549089), Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης Υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΚ 581750), Τεχνικό Πληροφορικής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,

7) Σεβαστιανό Χατζηστέργο του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: ΑΕ6197), υπάλληλο της Διεύθυνσης Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Λιβέρη του Διονυσίου (ΑΔΤ: ΑΕ 089036), υπάλληλο της ιδίας Διεύθυνσης του ιδίου Υπουργείου και

8) Άννα Σκλήρη του Αναστασίου (ΑΔΤ: ΑΗ 121022), στέλεχος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., με αναπληρωτή τον Γεώργιο Χριστόπουλο του Αθανασίου (ΑΔΤ: Π 727514), στέλεχος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε, ως μέλη. Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί η Βασιλική Μανιώτη του Ευαγγέλου (ΑΔΤ: ΑΙ 681840), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Πηνελόπη Μπουρογιάννη του Γεωργίου (ΑΔΤ: Φ 074312), υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται, πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης – Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more