Έκδοση εγκυκλίου για την εφαρμογή της διάταξης του αρθρ. 39 παρ. 13 ν. 4387/2016 Ειδησεογραφία:

January 30, 2018: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Έκδοση εγκυκλίου για την εφαρμογή της διάταξης του αρθρ. 39 παρ. 13 ν. 4387/2016

Ανακοίνωση, Αθήνα 29.1.2018
 
Έκδοση εγκυκλίου για την εφαρμογή της διάταξης του αρθρ. 39 παρ. 13 ν. 4387/2016 (μειωμένες εισφορές κλάδου σύνταξης κατά 50% για όσους έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης).

Σε συνέχεια της σχετικής από 27.1.2018 επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Δημήτρη Βερβεσού, εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ.: Φ10042/οικ.5472/128/29.1.2018 Εγκύκλιος για την εφαρμογή της διάταξης παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο ασφαλισμένος δύναται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στον ΕΦΚΑ ή/και στο ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα, να υπαχθεί στη ρύθμιση της διάταξης και να συνεχίσει την ασφάλισή του καταβάλλοντας μειωμένη ασφαλιστική εισφορά κατά ποσοστό 50% για τα επόμενα έτη ασφάλισης. Η υπαγωγή στη ρύθμιση της εν λόγω διάταξης, άρχεται για τον ασφαλισμένο από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης.

Για αιτήσεις υπαγωγής στην κοινοποιούμενη ρύθμιση που έχουν υποβληθεί από 1.01.2017 και δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να καταβάλουν τις προβλεπόμενες βάσει του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές χωρίς μείωση, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους θα συμψηφιστούν με τις ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών.

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου και της επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Δείτε την εγκύκλιο και τη σχετική επιστολή στον σύνδεσμο  που ακολουθεί σε μορφή PDF.
 

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο ασφαλισμένος δύναται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στον ΕΦΚΑ ή/και στο ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα, να υπαχθεί στη ρύθμιση της διάταξης


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more