Ειδησεογραφία: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

January 23, 2018: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου & Εργαστηρίων του ΕΚΠΑ

ethemis


ethemis

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου & Εργαστηρίων του ΕΚΠΑ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και  των Εργαστηρίων “Τραπεζικής” και “Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

O Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη ∆ηµητρίου - Βασιλόπουλου υπέγραψαν Μνηµόνιο Συνεργασίας πενταετούς (5) ισχύος µε τους Καθηγητές του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ.κ. ∆ηµήτριο Βασιλείου και Νικόλαο Ηρειώτη, οι οποίοι εκπροσώπησαν τα Εργαστήρια “Τραπεζικής” και “Εκπαίδευσης και Εφαρµογών Λογιστικής”, αντίστοιχα. Η τελετή υπογραφής του Μνηµονίου Συνεργασίας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των Εργαστηρίων “Τραπεζικής” και “Εκπαίδευσης και Εφαρµογών Λογιστικής” του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών έλαβε χώρα την Τρίτη 16 Ιανουαρίου τ.ε. στο γραφείο του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Βασικό αντικείµενο του συγκεκριµένου Μνηµονίου Συνεργασίας είναι η δηµιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας, στόχων και σύνδεσης των Εργαστηρίων “Τραπεζικής” και “Εκπαίδευσης και Εφαρµογών Λογιστικής” του ΕΚΠΑ µε τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η ανάπτυξη πεδίων δράσεων αµοιβαίου ενδιαφέροντος, που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού τα Μέρη, καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάµωσης και δηµιουργίας δεσµών της δικαιοσύνης µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα.

Τα πεδία συνεργασίας επικεντρώνονται σε τρεις τοµείς: α) της εκπαίδευσης, β) της έρευνας και των ερευνητικών υποδοµών και γ) λοιπών δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ως προς τον τοµέα της εκπαίδευσης προβλέπεται η δηµιουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε εξειδικευµένα αντικείµενα, η συνδιοργάνωση σεµιναρίων, ηµερίδων και διαλέξεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου και ψηφιακών µαθηµάτων. Ως προς τον τοµέα της έρευνας και των ερευνητικών υποδοµών προβλέπεται η συνεργασία εργαστηρίων και η από κοινού αξιοποίησή τους ενώ ως προς τον τοµέα των λοιπών δράσεων προβλέπεται η συγκρότηση κοινών επιστηµονικών -συµβουλευτικών επιτροπών για τη διερεύνηση εξειδικευµένων θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος καθώς και κοινές εκδόσεις τραπεζικού, νοµικού και λοιπού περιεχοµένου.

Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω θα αξιοποιηθεί το ακαδηµαϊκό - ερευνητικό δυναµικό, οι δοµές και οι υποδοµές των Εργαστηρίων ¨Τραπεζικής” και “Εκπαίδευσης και Εφαρµογών Λογιστικής” του ΕΚΠΑ καθώς και η εµπειρία των δικαστικών λειτουργών του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Το εν λόγω Μνηµόνιο Συνεργασίας θα τεθεί σε εφαρµογή στις αρχές Φεβρουαρίου τ.ε., οπότε και θα ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης δικαστικών λειτουργών σε τραπεζικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα. Στο προαναφερόµενο εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε τίτλο “Judicial Education Programme in Banking and Finance” θα συµµετάσχουν για την αρχική υλοποίηση του προγράµµατος είκοσι (20) εισαγγελείς και είκοσι (20) δικαστές από την εφετειακή περιφέρεια Αθηνών και Πειραιώς, ενώ τα µαθήµατα, που θα πραγµατοποιούνται στον Άρειο Πάγο, θα διαρκέσουν πέντε (5) µήνες. Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα απευθύνεται σε δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι επιθυµούν να αναπτύξουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στα τραπεζικά και χρηµατο- οικονοµικά ζητήµατα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πληρέστερων συνθηκών απονοµής της ∆ικαιοσύνης, µε προοπτική επανάληψής τoυ.

Το εν λόγω Μνηµόνιο Συνεργασίας θα τεθεί σε εφαρµογή στις αρχές Φεβρουαρίου τ.ε., οπότε και θα ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης δικαστικών λειτουργών σε τραπεζικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more