ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ OFF-HIRE ΣΤΑ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΑ (Έκδοση: 2020)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / February 28, 2020: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ OFF-HIRE ΣΤΑ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΑ (Έκδοση: 2020)

Συγγραφέας: Δ. Μητσάκος: Το έργο «Ζητήματα από την εφαρμογή της ρήτρας Off-hire στα ναυλοσύμφωνα. Συγκριτική μελέτη αγγλικού και ελληνικού δικαίου» εξετάζει ένα σύγχρονο και με σπουδαίο πρακτικό ενδιαφέρον θέμα στον χώρο του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Στις συμβάσεις ναύλωσης κατά χρόνο (time charters), σχεδόν χωρίς εξαίρεση, προβλέπονται οι λεγόμενες off-hire clauses, σύμφωνα με τις οποίες, ο ναυλωτής δικαιούται να αναστέλλει τη διαρκή υποχρέωσή του προς καταβολή του ναύλου, όταν και για όσο χρονικό διάστημα συντρέχει κάποιο ή κάποια από τα περιγραφόμενα σε αυτές πραγματικά περιστατικά, εξαιτίας των οποίων παρεμποδίζεται η πλήρης λειτουργία του πλοίου.

Η μελέτη στοχεύει να αναδείξει τα σημαντικότερα νομικά και πραγματικά ζητήματα που εγείρονται εκ της εφαρμογής της ρήτρας off-hire, η οποία έχει αναπτυχθεί από το αγγλικό δίκαιο των συμβάσεων, έχοντας βασιστεί για τον σκοπό αυτόν στην ανάλυση της αγγλικής κυρίως νομολογίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του συγκεκριμένου έργου έγκειται στο ότι συγχρόνως εξετάζονται οι συνέπειες της συγκεκριμένης ρήτρας, σε περίπτωση που, ως εφαρμοστέο δίκαιο σε αυτή, κριθεί το ελληνικό δίκαιο. 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης αναλύονται διάφορα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ρήτρας, ενώ, στο δεύτερο μέρος διερευνάται ο τρόπος αλληλεπίδρασης και η σχέση της ρήτρας off-hire με τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ναύλωσης, δίνοντας έμφαση σε εκείνα του ναυλωτή, τόσο κατά το αγγλικό όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

Το έργο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους δικηγόρους, τους ακαδημαϊκούς, τα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς και τους νομικούς, εν γένει, που ασχολούνται με το ναυτικό δίκαιο.

Νομική Βιβλιοθήκη


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom