Α. Κρητικός, Αποζημίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήματα, τόμ. 2, 2019

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / December 11, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Α. Κρητικός, Αποζημίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήματα, τόμ. 2, 2019

Ο δεύτερος τόμος της πλήρως ενημερωμένης με όλες τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις της 5ης έκδοσης του έργου «Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα» πραγματεύεται το δίκαιο της ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και το δίκαιο που αφορά στη διαδικασία εκδικάσεως τωνδιαφορών από ατυχήματα αυτοκινήτων.Στο κεφάλαιο για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων αναλύονται, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης κατά τον Ν. 489/1976, η κατάρτιση, διάρκεια, εξέλιξη και περιεχόμενο της ασφαλιστικής συμβάσεως, η ασφαλιστική κάλυψη, οι υποχρεώσεις και τα βάρη των μερών στη σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης, ο αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστή έναντι του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφαλίσεως, η ευθύνη του ασφαλιστή απέναντι στον ζημιωθέντα τρίτο, η ασφαλιστική κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο, η ασφάλιση ιδίων ζημιών του ζημιούμενου και η μικτή ασφάλιση, τα ιδιαίτερα είδη υποχρεωτικής ασφαλίσεως.Στο κεφάλαιο για τη διαδικασία επιλύσεως των διαφορών αναπτύσσονται όλα τα ζητήματα τα σχετικά με την εξώδικη και δικαστική επίλυση των διαφορών, τα ένδικα μέσα και την εκτέλεση καθώς και τη μεταρρυθμιστική αγωγή.

Συγγραφέας-Αθανάσιος Γ. Κρητικός


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom