Δ. Μέλισσας, Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, 2019

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / November 18, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Δ. Μέλισσας, Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, 2019

Οι αρχές του πρώτου σταδίου του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως η αρχή της εναρμόνισης, της διαδημοτικής συνεργασίας, της αυτονομίας του οικισμού και των επικαίρων στοιχείων και δεδομένων, που αναλύονται στο Πρώτο Μέρος της παρούσας μελέτης, συνιστούν τη βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση της βέλτιστης επιλογής κατά την προετοιμασία και ερμηνεία των ρυθμίσεων του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) και του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.). Έτσι, ο νομικός, ο διοικητικός υπάλληλος, ο μηχανικός - πολεοδόμος, κατά την εκπόνηση και την υλοποίηση του περιεχομένου του Τ.Χ.Σ. και του Ε.Χ.Σ. δεσμεύεται να λάβει υπόψιν το σύνολο των επιχειρημάτων και το πλέγμα των αξιολογήσεων που απορρέουν από τις θεμελιώδεις αρχές του πρώτου σταδίου του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία και χρήσιμη η επίκληση κάθε φορά των θεμελιωδών αυτών αρχών από το μηχανικό ή το νομικό, διότι καθιστούν πληρέστερη την εφαρμογή των ρυθμίσεων για το Τ.Χ.Σ. και το Ε.Χ.Σ. και αξιόπιστη τη θεωρητική επεξεργασία τους.

Ο ν. 4447/2016, που στα βασικά του σημεία επαναλαμβάνει το κανονιστικό και νοηματικό περιεχόμενο του ν. 4269/2014, αναμόρφωσε το πρώτο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, με τη μετεξέλιξη του Γ.Π.Σ. σε Τ.Χ.Σ. και τη θέσπιση του Ε.Χ.Σ. Βασική πηγή για την άντληση επιχειρημάτων σε αυτή τη μελέτη, για την καταγραφή της διαδικασίας εκπόνησης και την ανάλυση του περιεχομένου του Τ.Χ.Σ. και του Ε.Χ.Σ. αποτέλεσε η νομολογία, πρωτίστως του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Διοικητικών Εφετείων και των αρμοδίων διοικητικών οργάνων (Ε.Ε. του ΟΡΣΑ), σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων του ν. 1337/1983 και ν. 2508/1997 για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σε συνδυασμό, ευνόητα, με την ημεδαπή και αλλοδαπή θεωρία.

Έτσι, στο Δεύτερο Μέρος αναλύεται το Τ.Χ.Σ., που συνιστά το βασικό εργαλείο χωρικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4447/2016, για την οργάνωση των χρήσεων γης και τη ρύθμιση των βασικών πολεοδομικών όρων, περιορισμών και προβλέψεων στην έκταση κάθε Δήμου.

Στο Τρίτο Μέρος αναλύεται το άρθρο 8 του ν. 4447/2016 και ειδικότερα το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, που έχει έναν αναπτυξιακό και στη συνέχεια έναν αποκαταστατικό - περιβαλλοντικό στόχο, που συνίσταται στη διαμόρφωση λειτουργικών χωρικών υποδοχέων οργανωμένης πολεοδομικής ανάπτυξης που υπηρετούν τόσο αναπτυξιακές στρατηγικές όσο και το δημόσιο συμφέρον, όπως αποτελούν σήμερα τα ΕΣΧΑΔΑ και τα ΕΣΧΑΣΕ, οι Π.Ο.Τ.Α., οι ΠΟΑΠΔ, οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΒΕΠΕ κ.λπ.). Η ενίσχυση της συγκέντρωσης των επιχειρηματικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους λειτουργικούς υποδοχείς συμβάλει στην αναχαίτιση της κατανάλωσης του χώρου από την άναρχη ανάπτυξη και παρέχει προστιθέμενη αξία στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της έκτασης, στην οποία θα εκπονηθεί και θα υλοποιηθεί το Ε.Χ.Σ. καθώς και της ευρύτερης περιοχής της.

Συγγραφέας: Δημήτρης Μέλισσας


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom