Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2019

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / November 04, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2019

Η παρούσα δεύτερη έκδοση για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση λαμβάνει χώρα σε μία χρονική περίοδο όπου έχουν φανεί οι βασικές αδυναμίες του «Προγράμματος Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) και ο κοινός νομοθέτης αποπειράται να μεταβάλλει τον πολιτικό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των μελλοντικών προκλήσεων για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο που αναζητά τη συναίνεση, την πολιτική σύγκλιση και την αναλογικότερη εκπροσώπηση, πολιτικών τάσεων και απόψεων στα συλλογικά αποφασιστικά όργανα των Ο.Τ.Α.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος «Κλεισθένης Ι» (Ν. 4555/2018) και του Νόμου 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις», (τολμούμε να τον αποκαλέσουμε και «Κλεισθένη ΙΙ»), καλείται να δοκιμαστεί στην πράξη από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και μετά, με την ανάληψη της διοίκησης από τις νέες περιφερειακές αρχές (και τις νέες δημοτικές αρχές, που δεν αποτελούν αντικείμενο αναφοράς στην παρούσα προσπάθεια), ύστερα από τη διπλή εκλογική διαδικασία της 26ης Μαῒου και της 2ας Ιουνίου 2019, όπου νοοτροπίες και πολιτικές διαφωνίες θα πρέπει να βρουν έναν κοινό τόπο εφαρμογής δημοσίων πολιτικών και δημιουργίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη των μελών των οργάνων των Ο.Τ.Α., αλλά και η εισαγωγή σταθερών δομών, με την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Ο.Τ.Α., θα δώσουν την ευκαιρία ν’ αναπτυχθούν περισσότερο οι βασικές συνιστώσες του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ και στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από την ενίσχυση της στοχοθεσίας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, αλλά και της οικονομικότητας.

Η ενίσχυση της λογοδοσίας, μέσα από τη διενέργεια της εποπτείας νομιμότητας από τον υφιστάμενο θεσμό του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου έχει έναν έντονα «απο-πολιτικοποιημένο» και «απο-κομματικοποιη­μένο» χαρακτήρα, αλλά και του «Επόπτη Ο.Τ.Α.» που ελπίζουμε να στελεχωθεί στο άμεσο μέλλον, σε αντικατάσταση του «μη στελεχωμένου» θεσμού του «Ελεγκτή Νομιμότητας», συγκλίνουν σε ένα κοινό τόπο. Ότι η εποπτεία νομιμότητας στις πράξεις των Ο.Τ.Α., ποτέ δεν θα πρέπει να είναι πολιτική, δεν θα πρέπει ν’ ασκείται από μετακλητούς υπαλλήλους, όπως στο παρελθόν, αλλά πάντοτε θα πρέπει ν’ ασκείται και να στηρίζεται σε βάσεις αντικειμενικές και πολιτικά αμερόληπτες.

Αυτό απαιτεί η απο-πολιτικοποιημένη δημόσια διοίκηση. Γιατί αυτή θα πρέπει ν’ απαιτούν οι πολίτες.

Ήδη οι αλλαγές συνεχίζονται και χωρίς να έχει εφαρμοστεί πλήρως η προηγούμενη νομοθεσία. Τόσο με το Νόμο 4622/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης», τόσο με το Νόμο 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», όσο και με το Νόμο 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom