Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2019

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / November 04, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2019

Η ανά χείρας νεότερη έκδοση της Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να ενσωματωθούν οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν: α) στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4441/2016, Ν. 4541/2018, Ν. 4601/2019 και 4605/2019, β) στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, με την αντικατάσταση του Κ.Ν. 2190/1920 από το Ν. 4548/2018, ο οποίος με τη σειρά του τροποποιήθηκε με τους Ν. 4587/2018, Ν. 4601/2019, Ν. 4609/2019 και της ΠΝΠ της 27.06.2019, γ) στο δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με τους Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019, δ) στο δίκαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019 που κατήργησε τμήμα αυτού, ε) στο δίκαιο του γενικού εμπορικού μητρώου με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4441/2016, Ν. 4443/2016, Ν. 4456/2017 και Ν. 4601/2019, στ) στη διαδικασία ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (υπηρεσίες μιας στάσης) με το Ν. 4441/2016, όπως ισχύει μετά το Ν. 4541/2018, και ζ) στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών με το Ν. 4601/2019, όπως αυτός ισχύει μετά τη μικρής έκτασης τροποποίησή του με το Ν. 4623/2019.

Περαιτέρω, προστέθηκαν στην παρούσα έκδοση ο Ν. 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»), καθώς και τα άρθρα 96, 97 και 98 του Ν. 3588/2007 («Πτωχευτικός Κώδικας»).

Δίκαιο εμπορικών εταιριών


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom