Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / March 07, 2019: ΣτΠ: Αναλυτική και εξατομικευμένη ενημέρωση των συνταξιούχων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

NewsRoom eΘέμις


ethemis

ΣτΠ: Αναλυτική και εξατομικευμένη ενημέρωση των συνταξιούχων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Πέµπτη, 7 Μαρτίου 2019 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόταση για ηλεκτρονική ενηµέρωση των συνταξιούχων Προς άρση κάθε αµφισβήτησης ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει εξατοµικευµένη και αναλυτική ενηµέρωση των συνταξιούχων, µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, για τον τρόπο υπολογισµού των ποσών που τους επιστράφηκαν. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές από πολίτες, οι οποίοι ζητούσαν να τους παρασχεθεί σαφής και αναλυτική ενηµέρωση για τον τρόπο που υπολογίστηκαν:

-   οι αχρεωστήτως εισπραχθείσες εισφορές ασθένειας, οι οποίες τους επιστράφηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4501/2017, και - τα εφάπαξ χρηµατικά ποσά που επιστράφηκαν σε συγκεκριµένη κατηγορία συνταξιούχων µε το ν. 4575/2018 στις 21.12.2018.1 ,

Ο Συνήγορος του Πολίτη µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 239822/13300/23.3.2018 και 254942/3650/23.1.2019 έγγραφά του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών και τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επισηµαίνει ότι η κατάθεση των χρηµατικών ποσών στους δικαιούχους δεν συνοδεύτηκε από οποιαδήποτε ανάλυση του τρόπου υπολογισµού τους, µε συνέπεια τη δηµιουργία εύλογης σύγχυσης ή και αµφισβήτησης της ορθότητας υπολογισµού των ποσών που τελικά επιστράφηκαν.

Προς άρση κάθε αµφισβήτησης ή και εντοπισµό τυχόν λαθών που παρείσφρησαν και προκειµένου να ικανοποιηθεί το νόµιµο και εύλογο αίτηµα των ενδιαφεροµένων πολιτών, χωρίς παράλληλα να επιβαρυνθεί η καθηµερινή λειτουργία των Υπηρεσιών, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να αναρτηθεί ο τρόπος υπολογισµού των επιστρεπτέων χρηµατικών ποσών σε µια ηλεκτρονική πλατφόρµα.

Η πλατφόρµα αυτή θα είναι προσβάσιµη σε κάθε πολίτη, όπως π.χ. αναρτώνται τα µηνιαία ενηµερωτικά σηµειώµατα συντάξεων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ ή και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών, για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου ή ακόµα προτιµότερο, στο TAXIS, όπου θα µπορεί να εισέρχεται κάθε ενδιαφερόµενος και να έχει την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις στοιχειώδεις επιταγές της αρχής της χρηστής διοίκησης, εξατοµικευµένη ενηµέρωση για την περίπτωσή του.

Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr

Η πλατφόρµα αυτή θα είναι προσβάσιµη σε κάθε πολίτη


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more