Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΔΙΕΘΝΗ / February 26, 2019: Οι ελεγκτές εξετάζουν τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των πολυανθεκτικών μικροβίων

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Οι ελεγκτές εξετάζουν τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των πολυανθεκτικών μικροβίων

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί, επί του παρόντος, έλεγχο σχετικά με τη δράση της ΕΕ κατά των πολυανθεκτικών μικροβίων, περιλαμβανομένων των βακτηρίων που έχουν αναπτύξει αντοχή στα αντιβιοτικά. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιοι οργανισμοί διαχειρίζονται τις βασικές δραστηριότητες και τους πόρους στον τομέα αυτό. Θα αξιολογήσουν επίσης τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα των συνεισφορών και της στήριξης της ΕΕ.

Η μικροβιακή αντοχή εκδηλώνεται τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα, όταν μικρόβια όπως βακτήρια, ιοί, παράσιτα ή μύκητες αναπτύσσουν αντοχή σε φάρμακα τα οποία προηγουμένως προσέφεραν αποτελεσματική θεραπεία. Κάθε χρόνο στην ΕΕ, οι λοιμώξεις που οφείλονται σε ανθεκτικά σε φάρμακα βακτήρια οδηγούν στον θάνατο περίπου 33 000 ανθρώπους και έχουν ως αποτέλεσμα οικονομικές απώλειες σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποίησε ότι, έως το 2050, οι εν λόγω λοιμώξεις ενδέχεται να έχουν ζημιογόνο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία ανάλογο με εκείνου της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Οι ελεγκτές δημοσίευσαν σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή τα υπό έλεγχο προγράμματα.

«Η μικροβιακή αντοχή συνιστά ήδη μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της υγείας» δήλωσε ο Janusz Wojciechowski, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Στο πλαίσιο του ελέγχου μας θα εξετάσουμε τις δράσεις της ΕΕ για τη στήριξη της περισσότερο συνετής χρήσης των υφιστάμενων αντιμικροβιακών θεραπειών, καθώς και της έρευνας για την ανάπτυξη νέων

Η ΕΕ έχει αναπτύξει διάφορες πρωτοβουλίες πολιτικής για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, περιλαμβανομένων του σχεδίου δράσης στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», του πλαισίου της ΕΕ για την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής στον κτηνιατρικό τομέα, της κοινής δράσης της ΕΕ για τη μικροβιακή αντοχή και του προγράμματος «New Drugs for Bad Bugs» για τη στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης.

Ο έλεγχος θα καλύψει τις δράσεις και τα προγράμματα υπό τη διαχείριση των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής και των οργανισμών της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα.

Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή τα υπό έλεγχο προγράμματα.


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more