Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΔΙΕΘΝΗ / February 21, 2019: Παραβάσεις: Η Επιτροπή προσαρμόζει τη μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόζει για τις οικονομικές κυρώσεις

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Παραβάσεις: Η Επιτροπή προσαρμόζει τη μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόζει για τις οικονομικές κυρώσεις

Στις 20 Φεβρουαρίου 2019 η Επιτροπή περιέγραψε πώς θα προσαρμόσει τη μέθοδο υπολογισμού της όταν προτείνει οικονομικές κυρώσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει. Η επιβολή του ενωσιακού δικαίου από την Επιτροπή θα εξακολουθήσει να είναι αυστηρή, ισορροπημένη και δίκαιη για όλα τα κράτη μέλη.

Όταν η Επιτροπή παραπέμπει ένα κράτος μέλος στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράβαση του ενωσιακού δικαίου, το Δικαστήριο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. Η Επιτροπή προτείνει ένα ποσό στο Δικαστήριο, το οποίο στη συνέχεια λαμβάνει την οριστική απόφαση.

Κατά τον υπολογισμό της προτεινόμενης οικονομικής κύρωσης, εκτός από τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, η Επιτροπή λάμβανε πάντα υπόψη αφενός την οικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους και αφετέρου τη θεσμική του βαρύτητα. Προκειμένου τα δύο αυτά στοιχεία να αποτυπώνονται σε αριθμούς, η Επιτροπή εξέταζε μέχρι σήμερα το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του κράτους μέλους και τον αριθμό των ψήφων που διαθέτει στο Συμβούλιο.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σε πρόσφατη απόφασή του ότι οι κανόνες ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, όπως τροποποιήθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν. Δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι, εκτός από τη χρήση του ΑΕΠ των κρατών μελών, θα πρέπει να εξακολουθήσει να λαμβάνεται υπόψη η θεσμική βαρύτητα, χρειαζόταν μια νέα μέθοδος που να αντανακλά την εν λόγω βαρύτητα.

Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα χρησιμοποιεί στο μέλλον τον αριθμό των εδρών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διαθέτει κάθε κράτος μέλος. Η μέθοδος αυτή θα οδηγεί σε ποσά που δεν δημιουργούν αδικαιολόγητες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και παραμένουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στα ποσά που προκύπτουν από την τρέχουσα μέθοδο υπολογισμού, τα οποία είναι αφενός αναλογικά και αφετέρου επαρκώς αποτρεπτικά. Με τη νέα μέθοδο η προσέγγιση της Επιτροπής θα εξακολουθήσει να είναι αυστηρή, ισορροπημένη και δίκαιη για όλα τα κράτη μέλη.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η Επιτροπή θα εφαρμόσει την προσαρμοσμένη μέθοδο υπολογισμού από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα.

Όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ καταστεί νομικά ισχυρή, και ανεξαρτήτως αν η συμφωνία αποχώρησης τεθεί ή όχι σε ισχύ, η Επιτροπή θα υπολογίσει εκ νέου τους σχετικούς μέσους όρους και θα προσαρμόσει αντίστοιχα τα αριθμητικά στοιχεία που καθορίζονται στην εν λόγω ανακοίνωση.

Ιστορικό

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο — διαδικασία επί παραβάσει — κατά κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο. Όταν η Επιτροπή παραπέμπει κράτος μέλος στο Δικαστήριο, το Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις σε δύο περιπτώσεις: Πρώτον, όταν το Δικαστήριο αποφανθεί ότι κράτος μέλος που παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με προηγούμενη απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η εν λόγω παράβαση (άρθρο 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ)· Δεύτερον, όταν κράτος μέλος παρέβη την υποχρέωσή του να ανακοινώσει τα μέτρα μεταφοράς μιας οδηγίας που εκδόθηκε σύμφωνα με νομοθετική διαδικασία στο εθνικό δίκαιο (άρθρο 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ).

Και στις δύο περιπτώσεις η κύρωση συνίσταται σε καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού, προκειμένου να τιμωρηθεί η ύπαρξη της ίδιας της παράβασης, και ημερήσιας χρηματικής ποινής, προκειμένου να τιμωρηθεί η συνέχιση της παράβασης μετά την απόφαση του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή προτείνει ένα ποσό για τις οικονομικές κυρώσεις στο Δικαστήριο, το οποίο στη συνέχεια λαμβάνει την οριστική απόφαση.

Αν και η προσαρμοσμένη μεθοδολογία ενδέχεται να οδηγήσει σε ποσά οικονομικών κυρώσεων που είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση, τα ποσά αυτά προσεγγίζουν περισσότερο την πρακτική του Δικαστηρίου, το οποίο γενικά καθορίζει χαμηλότερα πρόστιμα από αυτά που προτείνει η Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση της μεθόδου υπολογισμού για τα κατ’ αποκοπήν ποσά και τις ημερήσιες χρηματικές ποινές (20 Φεβρουαρίου 2019)

Η Επιτροπή θα εφαρμόσει την προσαρμοσμένη μέθοδο υπολογισμού από την ημερομηνία δημοσίευσης της σημερινής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα.


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more