Κυκλοφόρησε το τεύχος Νοεμβρίου 2018 του περιοδικού Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / February 21, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Κυκλοφόρησε το τεύχος Νοεμβρίου 2018 του περιοδικού Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

Κυκλοφόρησε το τεύχος Νοεμβρίου 2018 του περιοδικού Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Στο τεύχος αυτό, αναφερόμεθα εκτός των άλλων ΚΑΙ

Έφεση Ομοδίκου (συνεναγομένου οδηγού) κατά του ομοδίκου του - Παραδεκτή κατ΄άρθρ.517 ΚΠολΔ - Παθητική Νομιμοποίηση. Σελ. 528 (μετά σχετικού Σημειώματος Αθαν. Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ, ετ. Σελ. 534 

Ασφαλιστική Εκκαθάριση - Ν.4364/2016 - Οι διατάξεις του άρθρ. 239 παρ. 4 και 5 δεν αφορούν αγωγές αποζημιώσεως τρίτων ζημιωθέντων κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, είτε είναι εκκρεμείς είτε όχι. Σελ. 545

Απρόσεκτο Άνοιγμα Θύρας Οχήματος - Πρόσκρουση οδηγού δίκυκλου οχήματος - Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ. Δεν έχει σημασία αν κατά τον χρόνο του ατυχήματος το αυτοκίνητο κινείται ή όχι.  Σελ. 536

Διπλωπία Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας εξ ΑΚ 931 80.000 €. Σελ. 545

Αποθετική Ζημία Εργάτη μειούμενη μετά την 30.6.2016 λόγω οικονομικής ύφεσης και μείωσης των μισθών που έχει προβλεφθεί νομοθετικώς. Σελ. 528

ΕΟΠΥΥ - ΕΦΚΑ - Υποκατάσταση - Ενεργητική Νομιμοποίηση - Το ΙΚΑ δεν υποκαθίσταται πλέον για παροχές σε είδος αλλά ο ΕΟΠΥΥ, στις δε παροχές σε χρήμα υπεισέρχεται ο ΕΦΚΑ. Σελ. 551

Εκκρεμείς Δίκες για ανταγωγές - κύριες και πρόσθετες παρεμβάσεις ασκηθείσες μέχρι 31.12.2015.Εφαρμοστέα η Ειδική διαδικασία Αυτοκινήτων. Σελ. 551

Μεταβίβαση Οχήματος – Διαδικασία - Αθέτηση σύμβασης εντολής - Αγωγή Καταδίκης σε Δίκη Βουλήσεως - Δεκτή. Σελ. 520

Οδήγηση υπό την επίδραση Ναρκωτικών Ουσιών - Ανίχνευση στα Ούρα Καρβoξυλικού οξέως - Τοξικολογική Εξέταση - εκτιμάται ελευθέρως ως δικαστικό τεκμήριο.Σελ. 498

Ψυχική Οδύνη σε περίπτωση θανάτου των δικαιούχων - κληρονομητέα. Επιδίκαση σε κληρονόμους ποσού πλέον του αιτηθέντος που αναλογούσε στην κληρονομική τους μερίδα - Αναιρετέα η απόφαση. Σελ. 512
Για τα αναλυτικά ευρετήρια πατήστε εδώ

Διπλωπία Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας εξ ΑΚ 931 80.000 €. Σελ. 545Source/ Author: esd.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom