Νομοθεσία

February 20, 2019: Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις στη δικαιοσύνη

posts


ethemis

Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις στη δικαιοσύνη

Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence).

*Ο κος Γρηγόριος Τσόλιας και ο κος  Εμμανουήλ Δημογεροντάκης είναι Μέλη της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η διαρκής επιτροπή αποτελείται από τους:
1) Κωνσταντίνο Κουσούλη του Δημητρίου, Σύμβουλο Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Χρήστο Λιάκουρα του Φωτίου, Σύμβουλο Επικρατείας.
2) Ιωάννη Συμεωνίδη του Λαζάρου, Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Τσατσάνη - Αντιπάτη, Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
3) Θεόδωρο Κανελλόπουλο του Γεωργίου, Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή τον Κυριάκο Οικονόμου του Γεωργίου, Αρεοπαγίτη.
4) Ιωάννη Αγγελή του Εμμανουήλ, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Προβατάρη του Χρήστου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
5) Χρήστο Παπανικολάου του Νικολάου, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπληρώτρια την Χάιδω Ευαγγελίου του Ιωάννη, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6) Ιωάννη Ανδρουτσόπουλο του Ανδρέα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Βασσάλο του Αντωνίου, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7) Βασίλειο - Μιχαήλ Καρκατζούνη του Στυλιανού, Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Μίχο του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών.
8) Γρηγόριο Τσόλια του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών.
9) Εμμανουήλ Δημογεροντάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών.
10) Χριστίνα Δημητροπούλου του Νικολάου, Δικηγόρο Αθηνών.
11) Γεώργιο Καραμιζάρη του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, με αναπληρωτή τον Πολύχρονη Περιβολάρη του Γεωργίου, Σύμβουλο του
Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
12) Αθανάσιο Βαλιάκο του Κωνσταντίνου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο  Μουτσελάκη του Βασιλείου, υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης.
13) Χριστόφορο Ζαρκάδα του Γεωργίου, υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων ΤΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Δρακόπουλο του Γρηγορίου, υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
14) Ελύνα Καπλάνη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Βερεντζιώτη του Ιωάννη, υπάλληλο του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών 
Οργανισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Κωνσταντίνα Χατζή του  Χαραλάμπους, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με Βαθμό Α΄, της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια αυτής την Γαβριέλα Σαρρή του Λαζάρου, υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με Βαθμό Α΄, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence).


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more