Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / January 07, 2019: Η ΕΟΚΕ διοργανώνει δημόσια ακρόαση: «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση»

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Η ΕΟΚΕ διοργανώνει δημόσια ακρόαση: «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση»

ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Διοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Δημόσιας Ακρόασης με θέμα «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση»

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (εφεξής ΕΟΚΕ), η φορολογία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Πλέον όλο και περισσότερο πωλούνται αγαθά και παρέχονται υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Επίσης, χρησιμοποιούνται νέα μοντέλα και η ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης σε συγκεκριμένο τόπο είναι λιγότερο αναγκαία σε σχέση με το παρελθόν. Η ΕΟΚΕ ασχολείται με την θεματική αυτή τα τελευταία χρόνια και σχεδιάζει την έκδοση μιας Γνώμης (μετά από δική της πρωτοβουλία) με τίτλο «Φορολογία στην
ψηφιοποιημένη οικονομία». Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ διοργανώνει δημόσια ακρόαση με τίτλο «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση» (“Taxation in the digitalized economy – which way forward”), στην οποία οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών λύσεων στις προκλήσεις που ανακύπτουν σε σχέση με την φορολογία, καθώς και στην μεταρρύθμιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων φορολόγησης σε διεθνές επίπεδο. Η δημόσια ακρόαση θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες, στις 29/01/2019 (Rue Van Maerland 2).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (εφεξής ΕΟΚΕ), η φορολογία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Πλέον όλο και περισσότερο πωλούνται αγαθά και παρέχονται υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Επίσης, χρησιμοποιούνται νέα μοντέλα και η ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης σε συγκεκριμένο τόπο είναι λιγότερο αναγκαία σε σχέση με το παρελθόν. Η ΕΟΚΕ ασχολείται με την θεματική αυτή τα τελευταία χρόνια και σχεδιάζει την έκδοση μιας Γνώμης (μετά από δική της πρωτοβουλία) με τίτλο «Φορολογία στην
ψηφιοποιημένη οικονομία». Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ διοργανώνει δημόσια ακρόαση με τίτλο «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση» (“Taxation in the digitalized economy – which way forward”), στην οποία οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών λύσεων στις προκλήσεις που ανακύπτουν σε σχέση με την φορολογία, καθώς και στην μεταρρύθμιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων φορολόγησης σε διεθνές επίπεδο. Η δημόσια ακρόαση θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες, στις 29/01/2019 (Rue Van Maerland 2).

Τέλος, να υπενθυμισθεί ότι η ΕΟΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΕΕ. Θεσπίστηκε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης, για να συμβουλεύει τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και να μεριμνά, ώστε οι απλοί πολίτες από όλη την Ευρώπη να έχουν λόγο στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Στόχος της ΕΟΚΕ είναι να συμβάλλει, ώστε η χάραξη πολιτικών και η νομοθεσία της ΕΕ να είναι πιο δημοκρατικές, πιο αποτελεσματικές και να αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ έχει τρία βασικά καθήκοντα: α) να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, β) να μεριμνά ώστε οι απόψεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να ακούγονται στις Βρυξέλλες και να ενισχύει την ευαισθητοποίηση των οργανώσεων αυτών ως προς τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στη ζωή των πολιτών της και γ) να στηρίζει και να ενισχύει την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Τέλος, να υπενθυμισθεί ότι η ΕΟΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΕΕ. Θεσπίστηκε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης, για να συμβουλεύει τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και να μεριμνά, ώστε οι απλοί πολίτες από όλη την Ευρώπη να έχουν λόγο στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Στόχος της ΕΟΚΕ είναι να συμβάλλει, ώστε η χάραξη πολιτικών και η νομοθεσία της ΕΕ να είναι πιο δημοκρατικές, πιο αποτελεσματικές και να αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ έχει τρία βασικά καθήκοντα: α) να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, β) να μεριμνά ώστε οι απόψεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να ακούγονται στις Βρυξέλλες και να ενισχύει την ευαισθητοποίηση των οργανώσεων αυτών ως προς τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στη ζωή των πολιτών της και γ) να στηρίζει και να ενισχύει την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ είναι ένα μοναδικό βήμα διαβούλευσης, διαλόγου και συναίνεσης μεταξύ εκπροσώπων από όλους τους διαφορετικούς τομείς της «οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών», συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικάτων και ομάδων όπως οι επαγγελματικές ενώσεις, οι κοινωνικές οργανώσεις, οι οργανώσεις νέων, οι ομάδες γυναικών, οι καταναλωτές, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολλές άλλες.

Επικοινωνία:
Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος της Έδρας, ADIT
Βασιλική Αθανασάκη, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου, ADIT, Ερευνήτρια της Έδρας

E-mail: jeanmonnetchair.eutaxpolicy@gmail.com

Website: https://jean-monnet-chair-eu-tax-policy-administration.webnode.gr/

Για να λαμβάνετε e-mails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα email με τη λέξη “Subscribe” στο πεδίο του θέματος.

Ο παραδοσιακός τρόπος αρχειοθέτησης των επαφών σε αρχεία excel, ατζέντες ή ντοσιέ με επαγγελματικές κάρτες αποτελεί πια παρελθόν!


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more