Η Κουτσοκώστα Αικατερίνη είναι πτυχιούχος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, παρακολούθησε πληθώρα νομικών σεμιναρίων σε όλους τους κλάδους δικαίου. Εργάζεται ως ασκούμενη δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο στο Αγρίνιο.