Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΔΙΕΘΝΗ / December 18, 2018: EΚ: Τραπεζική Ένωση: συμφωνία σχετικά με μέτρα αποτροπής της συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων

NewsRoom eΘέμις


ethemis

EΚ: Τραπεζική Ένωση: συμφωνία σχετικά με μέτρα αποτροπής της συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρώπη.

Η σημερινή πολιτική συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του, όπως τονίστηκε στα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας. Μαζί με τα τελευταία ενθαρρυντικά στοιχεία για τη μείωση των κινδύνων και την πρόσφατη πολιτική συμφωνία για τη δέσμη τραπεζικών μέτρων, η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην ταχεία ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Τα συμφωνηθέντα μέτρα θα εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα διατηρούν αποθεματικά κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια τα οποία θα χορηγηθούν στο μέλλον και ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών και θα δοθεί τελικά η δυνατότητα στις τράπεζες να επιτελούν τον πρωταρχικό τους ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη στήριξη της ανάπτυξης.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια εργαζόμαστε εντατικά για τη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Η σημερινή συμφωνία θα εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες θα έχουν λιγότερα ΜΕΔ στους ισολογισμούς τους, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη σταθερότητά τους και να τους δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις μας. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία σχετικά με τις εκκρεμούσες προτάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη διευκόλυνση της ανάκτησης των οφειλών.»

Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος μιας δέσμης δράσεων που παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018 για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ένωση. Βασίζεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες των κρατών μελών, των εποπτικών αρχών και των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη σταθερή μείωση του αριθμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρη την Ένωση.

Ιστορικό

Στις 14 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή πρότεινε δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανειων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ. Η εν λόγω δέσμη μέτρων βασίστηκε στο σχέδιο δράσης για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), που εγκρίθηκε από τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών τον Ιούλιο του 2017. Εκτός από το σημερινό μέτρο, η δέσμη περιλαμβάνει προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη δυνατότητα ταχείας εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης εξασφαλίσεων δανείων, καθώς και ένα τεχνικό σχέδιο στρατηγικής για τον τρόπο σύστασης εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Τα συμφωνηθέντα μέτρα θα εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα διατηρούν αποθεματικά κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια τα οποία θα χορηγηθούν στο μέλλον και ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more