Νομοθεσία

November 15, 2018: ΔΕΕ: Οι αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν τους αεροπορικούς ναύλους για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές «σε ευρώ ή σε εθνικό νόμισμα».

posts


ethemis

ΔΕΕ: Οι αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν τους αεροπορικούς ναύλους για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές «σε ευρώ ή σε εθνικό νόμισμα».

Οι αερομεταφορείς που δεν αναγράφουν σε ευρώ τους αεροπορικούς ναύλους για τις ενδοκοινοτικές πτήσεις είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τους ναύλους αυτούς σε εθνικό νόμισμα που έχει αντικειμενική σχέση με την προτεινόμενη υπηρεσία 

Τούτο συμβαίνει, ιδίως, σε περίπτωση νομίσματος που αποτελεί νόμιμο χρήμα εντός του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο τόπος αναχωρήσεως ή ο τόπος αφίξεως της πτήσεως 

Πελάτης που βρισκόταν στη Γερμανία έκανε κράτηση θέσεως στον διαδικτυακό τόπο www.germanwings.de, τον οποίο λειτουργεί η γερμανική αεροπορική εταιρία Germanwings, για την πτήση από Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) προς Στουτγάρδη (Γερμανία). Η τιμή για την πτήση αυτή αναγραφόταν μόνο σε λίρες στερλίνες. Εκτιμώντας ότι η ως άνω πρακτική αποτελούσε αθέμιτη συμπεριφορά και ότι οι σχετικές με την εν λόγω πτήση τιμές έπρεπε να αναγράφονται σε ευρώ, η Verbraucherzentrale Baden-Württemberg (ένωση προστασίας καταναλωτών ΒάδηςΒυρτεμβέργης, Γερμανία) άσκησε αγωγή ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων κατά της Germanwings με αίτημα να παύσει η ως άνω πρακτική.

Στο πλαίσιο αυτό, το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία) αποφάσισε να υποβάλει ορισμένα ερωτήματα στο Δικαστήριο. Το ως άνω δικαστήριο διερωτάται επί της ερμηνείας κανονισμού της Ένωσης κατά τον οποίο οι αερομεταφορείς, όταν προτείνουν υπηρεσίες αερομεταφοράς με αναχώρηση από αερολιμένα που βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, υποχρεούνται να προσδιορίζουν ανά πάσα στιγμή το τελικό αντίτιμο που πρέπει να καταβάλει ο πελάτης, στο οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως, ο αεροπορικός ναύλος. Όσον αφορά την αναγραφή του αεροπορικού ναύλου, που ορίζεται ως το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους αερομεταφορείς (ή στους πράκτορές τους ή σε άλλους πωλητές εισιτηρίων) για τη μεταφορά των επιβατών, καθώς και οι όροι υπό τους οποίους ισχύουν οι σχετικές τιμές (περιλαμβανομένων των αμοιβών που παρέχονται και των όρων που προτείνονται στα πρακτορεία και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών), το εθνικό δικαστήριο ερωτά, ειδικότερα, αν οι αερομεταφορείς μπορούν να αναγράφουν τις τιμές αυτές σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα της επιλογής τους όταν δεν τις αναφέρουν σε ευρώ.

Με τη σημερινή απόφασή του το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ο κανονισμός παρέχει στους αερομεταφορείς τη δυνατότητα να αναγράφουν τους αεροπορικούς ναύλους για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές «σε ευρώ ή σε εθνικό νόμισμα». Ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει καμία διευκρίνιση όσον αφορά το εθνικό νόμισμα στο οποίο πρέπει να αναγράφονται οι αεροπορικοί ναύλοι όταν δεν αναφέρονται σε ευρώ.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ωστόσο ότι ο σκοπός της παροχής δυνατότητας για αποτελεσματική σύγκριση των τιμών τον οποίο επιδιώκει ο κανονισμός θα θιγόταν αν δεν οριοθετείτο η ευχέρεια που έχουν οι αερομεταφορείς προς προσδιορισμό του νομίσματος στο οποίο αναγράφουν τους αεροπορικούς ναύλους για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές. Αντιστρόφως, η ως άνω αποτελεσματική σύγκριση καθίσταται ευχερέστερη όταν οι αερομεταφορείς αναφέρουν τους αεροπορικούς ναύλους σε εθνικό νόμισμα που έχει αντικειμενική σχέση με την προτεινόμενη υπηρεσία.

Το Δικαστήριο κρίνει, επομένως, ότι, όταν αναγράφουν τους ναύλους για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές, οι αερομεταφορείς που δεν αναφέρουν τους ναύλους αυτούς σε ευρώ υποχρεούνται να επιλέγουν ένα εθνικό νόμισμα που έχει αντικειμενική σχέση με την προτεινόμενη υπηρεσία και ότι τούτο συμβαίνει, ιδίως, σε περίπτωση που πρόκειται για νόμισμα το οποίο αποτελεί νόμιμο χρήμα στο κράτος μέλος εντός του οποίου βρίσκεται ο τόπος αναχωρήσεως ή ο τόπος αφίξεως της οικείας πτήσεως. 

Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις όπως η υπό κρίση, όπου αερομεταφορέας (η Germanwings) εγκατεστημένος εντός κράτους μέλους (στη Γερμανία) στο οποίο το ευρώ είναι εθνικό νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα προτείνει μέσω του διαδικτύου υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς με τόπο αναχωρήσεως ευρισκόμενο σε άλλο κράτος μέλος (το Ηνωμένο Βασίλειο) το οποίο έχει διαφορετικό από το ευρώ νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα (τη λίρα στερλίνα), οι αεροπορικοί ναύλοι, όταν δεν αναγράφονται σε ευρώ, μπορούν να εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα του άλλου αυτού κράτους μέλους (σε λίρες στερλίνες).

Με τη σημερινή απόφασή του το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ο κανονισμός παρέχει στους αερομεταφορείς τη δυνατότητα να αναγράφουν τους αεροπορικούς ναύλους για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές «σε ευρώ ή σε εθνικό νόμισμα»


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more