Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΔΙΕΘΝΗ / November 12, 2018: Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει τον κανονισμό για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει τον κανονισμό για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες

Συγκεκριμένα, οι δοκιμές ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών σκουπών που πραγματοποιούνται με άδειο δοχείο δεν αντικατοπτρίζουν συνθήκες όσο το δυνατόν εγγύτερες προς τις πραγματικές συνθήκες χρήσης

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, όλες οι ηλεκτρικές σκούπες που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας οι λεπτομέρειες της οποίας διευκρινίζονται από την Επιτροπή σε έναν κανονισμό ο οποίος συμπληρώνει την οδηγία σχετικά με την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας . Η επισήμανση σκοπεί, μεταξύ άλλων, στην πληροφόρηση των καταναλωτών για το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης και επιδόσεων καθαρισμού της ηλεκτρικής σκούπας. Ο κανονισμός δεν προβλέπει τη δοκιμή των ηλεκτρικών σκουπών με γεμάτο δοχείο συλλογής σκόνης.

Η εταιρία Dyson Ltd (στο εξής: Dyson) διαθέτει στο εμπόριο ηλεκτρικές σκούπες οι οποίες λειτουργούν χωρίς σάκο συλλογής σκόνης. Η Dyson υποστηρίζει ότι ο κανονισμός θα οδηγήσει σε παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς την ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών σκουπών, διότι η επίδοση δεν υπολογίστηκε «κατά τη χρήση» αλλά μόνο με άδειο δοχείο συλλογής. Επομένως, κατά τη Dyson, η Επιτροπή παρέβλεψε, εκδίδοντας τον κανονισμό αυτό, ένα ουσιώδες στοιχείο της οδηγίας η οποία προβλέπει ότι η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών σκουπών αντικατοπτρίζει κανονικές συνθήκες χρήσης. Η Dyson ζήτησε από το Γενικό Δικαστήριο την ακύρωση του κανονισμού. Το Γενικό Δικαστήριο, με απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2015, απέρριψε την προσφυγή .

Η Dyson άσκησε αίτηση αναίρεσης την οποία το Δικαστήριο δέχθηκε με απόφαση της 11ης Μαΐου 2017 . Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το Γενικό Δικαστήριο προέβη σε εκ νέου χαρακτηρισμό ενός από τα επιχειρήματα της Dyson, καθόσον έκρινε ότι με το εν λόγω επιχείρημα αυτή έβαλλε κατά της άσκησης της αρμοδιότητας της Επιτροπής για την έκδοση του επίδικου κανονισμού. Κατά το Δικαστήριο, ήταν αδιαμφισβήτητο ότι η Dyson προσήπτε στην Επιτροπή ότι δεν ήταν αρμόδια να εκδώσει τον κανονισμό αυτό. Κατά τη Dyson, επρόκειτο για παράβαση ενός ουσιώδους στοιχείου της οδηγίας και όχι για πρόδηλη πλάνη εκτίμησης της Επιτροπής. Το Δικαστήριο ανέπεμψε ως εκ τούτου την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προκειμένου αυτό να αποφανθεί επί του ως άνω επιχειρήματος της Dyson.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο δέχεται τα επιχειρήματα της Dyson και ακυρώνει τον κανονισμό για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες.

Το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι το Δικαστήριο, με την απόφασή του, έκρινε ότι η ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των συσκευών κατά τη χρήση τους αποτελούσε ουσιώδη σκοπό της οδηγίας και απηχούσε μια πολιτική επιλογή του νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν συνεχεία, το Γενικό Δικαστήριο παρατηρεί, όπως και το Δικαστήριο, ότι η οδηγία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εθνικών μέτρων παροχής πληροφοριών στους τελικούς χρήστες όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας «κατά τη χρήση», προκειμένου αυτοί να μπορούν να επιλέγουν «αποδοτικότερα» προϊόντα.

Επομένως, η Επιτροπή υπείχε την υποχρέωση, προκειμένου να μην παραβλέψει ένα ουσιώδες στοιχείο της οδηγίας, να προκρίνει μια μέθοδο υπολογισμού που να καθιστά δυνατή τη μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών σκουπών υπό συνθήκες όσο το δυνατόν εγγύτερες προς τις πραγματικές συνθήκες χρήσης. Τούτο προϋποθέτει το δοχείο της ηλεκτρικής σκούπας να έχει γεμίσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που σχετίζονται με την επιστημονική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν και με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή προέκρινε μια μέθοδο υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών σκουπών η οποία στηρίζεται σε άδειο δοχείο, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η μέθοδος αυτή δεν συνάδει με τα ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας.

Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει, επομένως, ότι η Επιτροπή παρέβλεψε ένα ουσιώδες στοιχείο της οδηγίας και ακυρώνει τον κανονισμό, δεδομένου ότι η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης δεν αποτελεί στοιχείο δυνάμενο να διαχωριστεί από τον υπόλοιπο κανονισμό.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο δέχεται τα επιχειρήματα της Dyson και ακυρώνει τον κανονισμό για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες.


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more