Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ / October 15, 2018: Παρένθετη μητρότητα θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας της αιτούσας - Απόφαση υπ’αριθμ. 275/2016 Εφετείο Πειραιά

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Παρένθετη μητρότητα θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας της αιτούσας - Απόφαση υπ’αριθμ. 275/2016 Εφετείο Πειραιά

Κατά το άρθρο 1455 ΑΚ η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση) επιτρέπεται μόνο για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση σοβαρής ασθενείας στο τέκνο. Η υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθουμένου προσώπου. 

Κατά δε το άρθρο 1458 ΑΚ η μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ιδίαν και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπεται με δικαστική άδεια παρεχόμενη πριν τη μεταφορά, εφόσον υπάρχει έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία των προσώπων που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο, καθώς και της γυναίκας που θα κυοφορήσει καθώς και του συζύγου της, αν αυτή είναι έγγαμη.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 4 παρ.1 Ν. 3305/2005 ορίζεται ότι οι μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθουμένης αναπαραγωγής εφαρμόζονται επί ενηλίκων προσώπων μέχρι της ηλικίας φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθουμένου προσώπου και σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, ως ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής νοείται το πεντηκοστό έτος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην από 16-11-2004 εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου του Ν. 3305/2005 επισημάνθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 4. παρ.1 συμπορεύεται απόλυτα προς την διάταξη του άρθρου 1455 εδ.β΄ ΑΚ αλλά με την ταυτόχρονη προσθήκη ερμηνευτικού κανόνα, με τον οποίο διευκρινίζεται ότι, όταν το υποβοηθούμενο πρόσωπον είναι γυναίκα, ως ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής νοείται το πεντηκοστό πέμπτο έτος, το οποίο τίθεται ως όριο για κοινωνικούς και ιατρικούς λόγους, δεδομένου ότι η εγκυμοσύνη και η τεκνοποιία σε προχωρημένη ηλικία συνδέεται προς αυξημένους κινδύνους για την υγεία της γυναίκας και το συμφέρον του παιδιού.
Επιπλέον, στην από 17-12-2010 αιτιολογική έκθεση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσεων διατάξεων του οικογενειακού δικαίου» αναφέρθηκε σε σχέση προς το άρθρο 1455 ΑΚ ότι προτείνεται τροποποίηση επί του θέματος του ανωτάτου ορίου ηλικίας για τα πρόσωπα που προσφεύγουν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ούτως ώστε να αίρονται οι επιφυλάξεις αντισυνταγματικότητας που δημιουργούνται από τον ισχύοντα συνδυασμό του άρθρου 1455 (εδ.β΄) ΑΚ και του άρθρου 4 Ν. 3305/2005, κατά τον οποίο οι γυναίκες πρέπει να είναι κάτω των (ήτοι μέχρι) πενήντα ετών, ενώ οι άνδρες αρκεί να έχουν την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής. Η άρση των ως άνω επιφυλάξεων δύναται να γίνει με αντικατάσταση του εδ. β’ του άρθρου 1455 ΑΚ και με θέσπιση νέας ρύθμισης περί θέσεως ως κοινού ανωτάτου ορίου ηλικία και για τα δύο φύλα (και όχι μόνο για τις γυναίκες) του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας. Ωστόσο, τέτοια τροποποίηση εν τέλει δεν ψηφίσθηκε. 

Από τα προαναφερόμενα καταδεικνύεται ότι βάσει του άρθρου 4§1 Ν. 3305/2005 θεσπίζεται για την γυναίκα ανώτατο όριο ηλικίας, μετά την παρέλευση του οποίου τεκμαίρεται αμάχητα ότι δεν υφίσταται φυσική ικανότητα αναπαραγωγής, δίχως να δύναται να ερευνηθεί εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση υφίσταται φυσική ικανότητα αναπαραγωγής της γυναίκας παρά την παρέλευση του ηλικιακού αυτού ορίου, το οποίο τελικά δεν ορίσθηκε ως το πεντηκοστό πέμπτο αλλά ως το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της γυναίκας.

Τυχόν επανακαθορισμός του ανωτάτου ορίου ηλικίας για τη γυναίκα σε μεγαλύτερο ηλικιακό όριο είναι θέμα του απλού νομοθέτη, όταν γενικώς παραδεδεγμένες έρευνες περί αυτού του θέματος καταδείξουν μεγαλύτερο ή μικρότερο ηλικιακό όριο φυσικής αναπαραγωγής για τη γυναίκα στην Ελλάδα και υπάρξει αντίστοιχη νομοθετική βούληση μεταβολής του υφισταμένου νομικού καθεστώτος.

Επιμέλεια: Σοφία Παπαγεωργίου/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Βάσει του άρθρου 4§1 Ν. 3305/2005 θεσπίζεται για την γυναίκα ανώτατο όριο ηλικίας, μετά την παρέλευση του οποίου τεκμαίρεται αμάχητα ότι δεν υφίσταται φυσική ικανότητα αναπαραγωγής.


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more