Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ / May 25, 2018: Πρόστιμο από την Α.Π.Δ.Π.Χ. 50.000 σε δικηγορική εταιρεία.

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Πρόστιμο από την Α.Π.Δ.Π.Χ. 50.000 σε δικηγορική εταιρεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 41/2018
(Τµήµα)

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην έδρα της την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε συνέχεια της από 14-02-2018 συνεδρίασης, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γεώργιος Μπατζαλέξης, κωλυοµένου του Προέδρου της Αρχής, Κωνσταντίνου Μενουδάκου, και τα αναπληρωµατικά µέλη Παναγιώτης Ροντογιάννης, ως εισηγητής, Χαράλαµπος Τσιλιώτης και Γρηγόριος Τσόλιας, σε αναπλήρωση των τακτικών µελών Αντωνίου Συµβώνη, Σπυρίδωνος Βλαχόπουλου και Χαράλαµπου Ανθόπουλου αντίστοιχα, οι οποίοι, αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύµατος. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, µε εντολή του Προέδρου, οι Γεώργιος Ρουσόπουλος και Λεωνίδας Ρούσσος, ειδικοί επιστήµονες – ελεγκτές ως βοηθοί εισηγητή. Επίσης, παρέστη, µε εντολή του Προέδρου, και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του ∆ιοικητικού Τµήµατος της Αρχής, ως γραµµατέας.

Ο έλεγχος ήταν αιφνίδιος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του υπεύθυνου επεξεργασίας. πραγµατοποιήθηκε διαλογική συζήτηση µε τους Α, ∆ιευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Εσωτερικού Ελέγχου, συνεπικουρούµενο από στέλεχος του τεχνικού τµήµατος αρµόδιο για τις ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις υποδοµές και, τέλος, τον Β, δικηγόρο και εταίρο της εταιρείας.


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more