Η Δέσποινα Λάμπρου είναι τεταρτοετής φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών. Είναι επιστημονική συνεργάτης της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις