Η Παναγιώτα Ντάρα είναι τεταρτοετής φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών.Είναι επιστημονική συνεργάτης της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις.