Η Μαρία-Ιππολύτη Μαστακούρη είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο τμήμα της νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και είναι επιστημονική συνεργάτης της ιστοσελίδας www.ethemis.gr