Η Δήμητρα Μαντουβάλου είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο τμήμα της νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτη της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής. Έχει πραγματοποιήσει πρακτική στο Βερολίνο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +. Έγινε δεκτή στο πρόγραμμα “Legal Information Project on Samos” το Refugee Law Clinic του πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου.