Κυκλοφόρησε το περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου - τεύχος Δεκέμβριος 2017

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / January 22, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Κυκλοφόρησε το περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου - τεύχος Δεκέμβριος 2017

Τα περιεχόμενα του τεύχους είναι τα παρακάτω και μπορείτε να τα βρείτε και εδώ.

Πληροφορίες έκδοσης
Περιεχόμενα τεύχους 12/2017, Δεκέμβριος 2017
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ
Γ. Αυδίκος, Οι Θεσμοί Άμεσης Δημοκρατίας και η επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση
Σελίδα 1121

Γ. Πατρίκιος, Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας μέσω τιμητικής πολιτογράφησης - Ιστορική αναδρομή και ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
Σελίδα 1131

Ε. Κωνσταντάκου, Η χρηματοδότηση των ΥΓΟΣ υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και δημοσίων συμβάσεων
Σελίδα 1136

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Φάρμακα - Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής δεν παραβιάζει το Σύνταγμα
ΣτΕ 3047/2017 Τμ. Δ΄ επταμ. [παρατ. Χ. Συνοδινός]
Σελίδα 1148

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ
Πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας – Αρχή ne bis in idem – Λόγοι αναίρεσης - Παραδεκτό
ΣτΕ 2987/2017 Τμ. Β΄ επταμ. [παρατ. Σ. Μπισχινιώτη]
Σελίδα 1156

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ιπτάμενοι χειριστές της Ο.Α. - Αρχή της ισότητας
ΣτΕ 1709/2017 Τμ. Α΄ επταμ. [παρατ. Θ. Ψήμμας]
Σελίδα 1166

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Πρόστιμο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Προηγούμενη ακρόαση
ΣτΕ 2063/2017 Τμ. Δ΄
Σελίδα 1178

Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Έφεση - Χρόνος καταβολής ποσοστού κύριου φόρου – Αναδρομική εφαρμογή επιεικέστερου νόμου
ΜΔΕφΠειρ 68/2017 Τμ. Γ’ (εν Συμβουλίω) [παρατ. Αικ. Μικάλεφ]
Σελίδα 1185

Επιβολή ειδικού φόρου ακινήτων – Προστασία δασών - ταυτότητα πραγματικού κυρίου του ακινήτου
ΣτΕ 2810/2017 Τμ. Β΄ [παρατ. Δ. Φινοκαλιώτης]
Σελίδα 1193

ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Επιβολή διασφαλιστικών μέτρων εις βάρος Αντιπρόεδρων ΔΣ ΑΕ
ΔΠρΑθ 506/2017 Τμ. 29ο (Προεδρ.) [παρατ. Ε. Παυλίδου]
Σελίδα 1208

Ζ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Παραγραφή - Αξιώσεις κατά του Δημοσίου και των ΟΤΑ που έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
ΣτΕ 2851/2017 Τμ. Στ΄ επταμ. [παρατ. Α. Θεοχάρη]
Σελίδα 1213

Η. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Διακοπή λειτουργίας Φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
ΔΕφΑθ 2883/2017 Τμ. Θ΄
Σελίδα 1221

Θ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το τεκμήριο αθωότητας στη δημοσιονομική δίκη
ΕλΣυν Ολ 124/2017 [παρατ. Χ. Φλώρου]
Σελίδα 1227

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ε. Πρεβεδούρου, Προς την καθιέρωση ευθέος δικαστικού ελέγχου των πράξεων του soft law από τα δικαστήρια της Ένωσης; Με αφορμή τις προτάσεις M. Bobek της 12.12.2017 στην υπόθεση C-16/16P Βέλγιο κατά Επιτροπής
Σελίδα 1234

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Διαγραφή δημοσίου χρέους κρατών μελών ευρισκομένων σε κατάσταση ανάγκης
ΔΕΕ C-589/15 P (τμήμα μείζονος συνθέσεως), απόφ. της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, υπόθ. Αλέξιος Αναγνωστάκης κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [παρατ. Δ. Λέντζης]
Σελίδα 1244

Ειδικό Ένθετο - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΔηΔ)
Περιεχόμενα
Σελίδα 1256

ΜΕΛΕΤΕΣ
Μ. Παπαδοπούλου, Η υποβολή των δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ - Διάλογος ή Σύγκρουση Νομοθεσίας - Νομολογίας
Σελίδα 1257

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας δήμων - Κατηγορίες υπαλλήλων επιλέξιμων σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Προβάδισμα κατηγορίας ΠΕ
ΣτΕ 2816/2017 Τμ. Γ΄ επταμ.
Σελίδα 1263

Οργανισμοί περιφερειών - Κατηγορίες υπαλλήλων επιλέξιμων σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Γενικευμένη κατάργηση προβαδίσματος κατηγορίας ΠΕ
ΣτΕ 2814/2017 Τμ. Γ΄ επταμ. [παρατ. Δ. Τσαρούχας]
Σελίδα 1266

Γνωστοποίηση στοιχείων πειθαρχικών διώξεων δικηγόρου σε τρίτους – Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Προϋποθέσεις (Ν 2472/1997) – Εισαγγελική παραγγελία
ΣτΕ 1847/2017 Τμ. Γ΄ [παρατ. Α. Χρυσικόπουλος]
Σελίδα 1270

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Στ. Χριστοφορίδου, Ο λειτουργικός προορισμός του εισοδήματος - Σκέψεις με αφορμή τη νομολογία της αξιοπρεπούς διαβίωσης*
Σελίδα 1276

Κ. Καλονόμος, Ν 4509/2017 - Τροποποιήσεις διατάξεων ΚΔΔ και ΠΔ 18/1989
Σελίδα 1283

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Επιλογή τεύχους

Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου - Τεύχος Δεκέμβριος 2017Source/ Author: nbonline.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom