Κυκλοφόρησε το περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη - τεύχος Δεκέμβριος 2017

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / January 19, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Κυκλοφόρησε το περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη - τεύχος Δεκέμβριος 2017

Τα περιεχόμενα του τεύχους είναι τα παρακάτω και μπορείτε να τα δείτε και εδώ

Πληροφορίες έκδοσης
Περιεχόμενα τεύχους 12, Δεκέμβριος 2017
A΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Χ. Δημόπουλος, Η έννοια του Δικαίου στον Δημόκριτο
Σελίδα 1161

Στ. Παπαγεωργίου-Γονατάς, Το έγκλημα της σωματεμπορίας. Ό,τι λάμπει δεν είναι πάντοτε χρυσός
Σελίδα 1180

Γ. Μπουρμάς, Ειδικότεροι προβληματισμοί για το έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής (με αφορμή την ΑΠ 401/2015 ΠοινΔικ 2016 412)
Σελίδα 1185

Κ. Πετρόπουλος, Εγκληματολογική προσέγγιση θεσμών ποινικής συνδιαλλαγής
Σελίδα 1189

Β΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθετικό Δελτίο
Ι. Νόμοι
Σελίδα 1205

ΙΙ. Προεδρικά Διατάγματα
Σελίδα 1205

ΙΙΙ. Αποφάσεις
Σελίδα 1205

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ι. Ειδικό Μέρος
Βασανιστήρια
ΑΠ 1807/2016 [Σωματική κάκωση από αστυνομικό σε βάρος προσώπου που βρισκόταν υπό την εξουσία του με σκοπό την απόσπαση πληροφοριών - Ανάγνωση εγγράφων - Απόλυτη ακυρότητα - Χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου]
Σελίδα 1207

Πορνογραφία ανηλίκων
ΑΠ 1517/2016 [Πορνογραφία ανηλίκων με τη χρήση διαδικτύου και Η/Υ - Αιτιολόγηση δόλου - Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης]
Σελίδα 1210

Απιστία στην υπηρεσία
ΤρΕφΚακΛαρ 39/2017 [Έννοια υπαλλήλου - Απάτη - Παράβαση καθήκοντος - Συρροή φαινομενική - Καταχραστές του Δημοσίου]
Σελίδα 1212

Επικίνδυνη σωματική βλάβη
ΣυμβΠλημΑθ 474/2015 [Απόπειρα απρόκλητης επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικών - Αντίσταση - Διατάραξη κοινής ειρήνης - Προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών βομβών]
Σελίδα 1214

ΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
Χρέη προς το Δημόσιο
ΑΠ 947/2016 [Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο – Προϋποθέσεις ευθύνης μελών ΔΣ ΑΕ έναντι τρίτων – Πράξη διορισμού ή παύσης μελών του ΔΣ - Μετατροπή ποινής - Αιτιολογία]
Σελίδα 1218

ΤρΠλημΑθ 33773/2016 [Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο – Νομική φύση εγκλήματος – Στοιχεία κλητηρίου θεσπίσματος]
Σελίδα 1220

Ναρκωτικά
ΣυμβΕφΑθ 316/2016 [Διακίνηση ναρκωτικών – Απρόσφορη απόπειρα – Αντίστροφη πραγματική πλάνη – Υπό όρο παραγραφή – Παύση ποινικής δίωξης]
Σελίδα 1221

Νομιμοποίηση εσόδων
ΣυμβΕφΠατρ 223/2016 [Εμπορία ανθρώπων – Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα – Έφεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος]
Σελίδα 1225

ΙΙΙ. Ποινική Δικονομία
Χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου
ΑΠ 500/2017 [Υπέρβαση εξουσίας αρνητική - Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής - Απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης κατηγορουμένου - Έφεση ανυποστήρικτη]
Σελίδα 1230

Παράβολο έγκλησης
ΑΠ 116/2017 [Συκοφαντική δυσφήμηση κατά αστυνομικών - Υποβολή έγκλησης ατελώς χωρίς κατάθεση παραβόλου - Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης - Υπέρβαση εξουσίας αρνητική]
Σελίδα 1231

Πολιτική αγωγή
ΑΠ 1424/2016 [Αποβολή πολιτικής αγωγής λόγω παραγραφής - Ένσταση παραγραφής - Αναίρεση από πολιτικώς ενάγοντα απαράδεκτη]
Σελίδα 1234

Πραγματογνωμοσύνη
ΣυμβΠλημΠειρ 536/2016 [Πραγματογνωμοσύνη στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας - Υπερασπιστικά δικαιώματα κατηγορουμένου - Ακυρότητα πράξεων προδικασίας - Αρμοδιότητες υπαλλήλων ΣΔΟΕ - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων]
Σελίδα 1235

Εγγυοδοσία
ΣυμβΠλημΡοδοπ 188/2017 [Προϋποθέσεις απόδοσης εγγυοδοσίας - Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής - Αυτοδίκαιη κατάπτωση εγγύησης]
Σελίδα 1240

ΙV. Δίκαιο Εκτέλεσης της Ποινής
Μετατροπή ποινής
ΑΠ 1583/2016 [Ποσό μετατροπής ποινής - Νόμος επιεικέστερος - Ελαφρυντικές περιστάσεις - Προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της ποινής]
Σελίδα 1242

Παροχή κοινωφελούς εργασίας
ΑΠ 1426/2016 [Προϋποθέσεις μετατροπής της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας - Ποινή συνολική - Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης - Υπέρβαση εξουσίας]
Σελίδα 1244

Απόλυση υπό όρο
ΣυμβΠλημΡοδοπ 234/2016 [Προϋποθέσεις ειδικής υφ’ όρον απόλυσης - Μετατροπή συνολικής ποινής - Αποσυμφόρηση καταστημάτων κράτησης]
Σελίδα 1246

Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
ΕΔΔΑ απόφ. της 7.3.2017 (επιμ. Α. Καρδίμης)
Σελίδα 1248

ΕΔΔΑ απόφ. της 2.3.2017 (επιμ. Α. Καρδίμης)
Σελίδα 1248

ΕΔΔΑ απόφ. της 6.12.2016 (επιμ. Α. Καρδίμης)
Σελίδα 1249

ΕΔΔΑ απόφ. της 8.11.2016 (επιμ. Α. Καρδίμης)
Σελίδα 1249

E΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αποφάσεις Αρείου Πάγου 1-61/2017
Σελίδα 1250

Ευρετήριο
Επιλογή τεύχους

Ποινική Δικαιοσύνη - Τεύχος Δεκέμβριος 2017


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more