Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / May 18, 2017: To Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε για το 2017: οι Δράσεις για την Ενίσχυση της Φορολογικής Συμμόρφωσης

NewsRoom eΘέμις


ethemis

To Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε για το 2017: οι Δράσεις για την Ενίσχυση της Φορολογικής Συμμόρφωσης

 

To Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) για το 2017 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1661/15.5.2017 προβλέπει δράσεις για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, δίνοντας προτεραιότητα στην ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων και την βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Συγκεκριμένα στα πλαίσια της ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ) θα αναλάβει α) την επιστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης δόσεων πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και αφού καταστούν ληξιπρόθεσμες αναφορικά με μικροοφειλέτες, β) την ανάπτυξη της φορολογικής συνείδησης των μαθητών γ) τη συμμόρφωση 20% των μην υποβληθέντων εμπροθέσμως δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων και δ) τη εισήγηση για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη δημοσιοποίηση καταλόγου με μεγάλους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κεντρικής Ασφάλισης. 

Για το σκοπό αυτό προβλέπονται δράσεις όπως ο σχεδιασμός διεξαγωγής έρευνας σχετικά με το ποσοστό συμμόρφωσης σε τομείς όπου παρουσιάζεται έντονο το φαινόμενο της φοροδιαφυγής (πχ. τουρισμός), η προώθηση της αυτόματης βεβαίωσης σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων όλων των φορολογιών, και ο προσδιορισμός κριτηρίων για τον εντοπισμό υπόχρεων σε Ε9. 

Επιπλέον, αναφορικά με τη ενίσχυση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπεται α) η επέκταση των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και η περαιτέρω αυτοματοποίηση τους, β) 
η αυτοματοποίηση της διαδικασίας είσπραξης, γ) η διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της Ε.Χ.Α.Ε και ΕΡΓΑΝΗ, δ) η βελτίωση της διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών Δ.Ο.Υ. από εισπράξεις Ταυτοτήτων οφειλής διαφόρων κατηγοριών και ε) η ανάπτυξη κριτηρίων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας από την αναγκαστική είσπραξη. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε αναφέρεται επίσης στην ανάγκη πρόσβασης στο κτηματολόγιο για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την ιδιοκτησία καθώς και την εγγραφή η άρση κατασχέσεων και βαρών. Οι δράσεις αυτές στόχο έχουν την αυτοματοποίηση της διαδικασίας είσπραξης, την αύξηση της εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη μείωση του χρόνου εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α και την εμπρόθεσμης πληρωμή τους. 

Συμπερασματικά, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε για το 2017 στοχεύει στην αύξηση των εσόδων από την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω δράσεων που ενισχύουν τον ηλεκτρονικό εντοπισμό οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών και την ηλεκτρονική και αυτόματη είσπραξη των οφειλών αυτών.
 

Οι δράσεις αυτές στόχο έχουν την αυτοματοποίηση της διαδικασίας είσπραξης, την αύξηση της εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσων οφειλών, τη μείωση του χρόνου εξέτασης εκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α και  και την εμπρόθεσμη πληρωμή τους.


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more