Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, διοργάνωσε το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της με θέμα “Νομική Αντιμετώπιση Χρηματικών Οφειλών και Απαιτήσεων”. Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου ήταν: Χρηματικές οφειλές από και προς το Δημόσιο, Διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Τράπεζες και Οργανισμούς, Ποινικές διαστάσεις χρηματικών οφειλών, Αναγκαστική Εκτέλεση,  Πτωχευτική Διαδικασία