Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ / March 13, 2017: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 8/2017 : Επιστροφή αποδοχών αργίας που καταβλήθηκαν μη νόμιμα σε δημόσιο υπάλληλο

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 8/2017 : Επιστροφή αποδοχών αργίας που καταβλήθηκαν μη νόμιμα σε δημόσιο υπάλληλο

Με την παρούσα γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε’ Τμήμα) απάντησε σε ερώτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με την επιστροφή αποδοχών αργίας που καταβλήθηκαν μη νόμιμα σε δημόσιο υπάλληλο. Συγκεκριμένα ερωτήθηκε εάν ζητώνται νόμιμα από την διοίκηση οι αποδοχές αργίας που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε δημόσιο υπάλληλο την χρονική περίοδο από 18-12-2013 εώς 31-3-2014, ενόσω του είχε επιβληθεί με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου η ποινή της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του, και ως εκ τούτου έαν από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω πειθαρχικής απόφασης ο ανωτέρω υπάλληλος, ενόψει της επιβολής εις βάρος του της ως άνω ποινής, για το προαναφερόμενο παράπτωμα, δεν δικαιούνταν αποδοχές αργίας.

Αφού παρέθεσε το ιστορικό και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προέβη στην ερμηνεία των διατάξεων κρίνοντας ομοφώνως ως εξής : « Η υπηρεσία νομίμως αναζητά από δημόσιο υπάλληλο την επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, των χρηματικών ποσών που αυτός έλαβε μη νόμιμα κατά το χρονικό διάστημα που τελούσε σε κατάσταση αργίας, λόγω πειθαρχικής καταδίκης σε πρώτο βαθμό για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του και επιβολής στον ίδιο της ποινής της οριστικής παύσης, έστω και αν ο εν λόγω υπάλληλος καταδικάστηκε μεταγενέστερα, με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την ποινή της προσωρινής παύσης, η επιβολή της οποίας, βάσει των σχετικών διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του ως άνω δικαστηρίου δικαιολογούσε την καταβολή αποδοχών αργίας. »

Με την παρούσα γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε' Τμήμα) απάντησε σε ερώτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με την επιστροφή αποδοχών αργίας που καταβλήθηκαν μη νόμιμα σε δημόσιο υπάλληλο.


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more