Η Σοφία Παπαγεωργίου είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιοηθική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και απονεμηθείσα μεταπτυχιακής υποτροφίας από το ΕΛΚΕ. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις.