Η Παναγιώτα Κουβουτσάκη είναι  προπτυχιακή φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών και πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής  Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στους  τομείς της  Διοικητικής Επιστήμης και του Δημοσίου Δικαίου.