Ο Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος είναι ασκούμενος δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ  της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση Ευρωπαϊκό Δίκαιο.