Ο Ιωάννης Σπηλιώτης είναι ασκούμενος Δικηγόρος Λάρισας και μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος με τίτλο «Διεθνικό και Ευρωπαϊκού Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση». Πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.