Ο Γιάννης Κούρτης είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις Αθηνών και Υποψήφιος Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές 1) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 2) στο Αστικό Δίκαιο. Είναι υπότροφος του ΙΚΥ και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις.